Новини

Трудности с ДДС ще съпътстват присъединяването ни към ЕС

460 разглеждания от 13 ноември 2006 г.

    От началото на следващата година може да се очакват затруднения при прилагането на общоевропейския режим за облагане на доставките с ДДС при износителите. Те ще възникнат във връзка с доказването на доставките им. Затруднение е възможно да има и при нерегистрираните по ДДС български вносители и износители, които осъществяват доставки от и за партньори в ЕС.
    Едно от най-сериозните доказателства за осъществен износ с право за прилагане на нулева данъчна ставка според действащия сега Закон за ДДС са митническата декларация и износните документи, издадени от митницата. След премахването на митническия контрол за търговията с ЕС те отпадат като документи, съпровождащи износа. Това означава, че ще трябва да се търсят други доказателства за извършения износ. В много случаи ролята на такива доказателства може да играят транспортните документи, които показват, че стоката се превозва до купувача от името или за сметка на доставчика. Как ще се реши обаче въпросът, в случай че българската фирма износител осъществява транспорта със собствени превозни средства или когато условията на доставката предвиждат купувачът да организира и извърши транспорта за своя сметка (условията EXW, FAS, FCA, FOB от Международните условия за доставка Инкотермс)? При такива доставки за износителя може да бъде трудно да събере достатъчно доказателства, с които да докаже пред данъчните органи, че стоката наистина е напуснала територията на страната и че за нейното облагане с ДДС следва да се приложи нулева данъчна ставка и да се възстанови данъка.
    С най-голям потенциал за бъдещи проблеми обаче са заредени взаимоотношенията между бизнеса и данъчната администрация във връзка с възможните разминавания в информацията, получавана от администрацията чрез европейската ДДС информационна система VIES (VAT Informatiom Exchange System). Това е системата, посредством която се извършва обмен на информация между данъчните администрации на отделните страни членки за вътреобщностните доставки за определен период. Информацията в системата се подава на база на данните от тримесечните обобщени декларации (recapitulative statement) на фирмите доставчици от отделните страни. Тя се обобщава от съответната национална данъчна администрация и служи за сравнение между данните, получени от отделните данъчни администрации в страните членки. Така например на база на информацията за осъществените доставки от България за дадено тримесечие, в която са посочени европейските ДДС идентификационни номера на получателите им и тяхната обща стойност, ще може да се определи дали съответният купувач е начислил данъка за тях в страната си. Същото ще може да бъде направено и за българските фирми, получатели на такива доставки у нас, т.е. за тяхните вътреобщностни придобивания, за които са длъжни да начислят ДДС. Срещу нарушителите естествено ще бъдат предприемани съответни наказателни мерки.
    От досегашната практика в ЕС по въпроса обаче става ясно, че няма да са рядкост случаите, при които нашата данъчна администрация ще констатира, че общата стойност на вътреобщностните придобивания, посочени от български получатели за дадено тримесечие, няма да съответства на посочени за тях във VIES. Тези несъответствия са основание и причина за проблеми, въпреки че не е задължително всички разминавания да бъдат квалифицирани като измама. Механизмът за функциониране на системата съдържа в себе си априори заложени възможности за тяхната поява. Една такава възможност е например несъвпадение на датите, в които е отчетено извършването на доставката и съответно придобиването. Такава разлика може да се появи например в края на дадено тримесечие и началото на следващото, при което фирмата доставчик отчита доставката си в обобщената декларация за едното тримесечие, а фирмата получател - за следващото.
    Наличието на такива разминавания няма как да не се отрази върху взаимоотношенията между данъчната администрация и бизнеса. Това дори е почти сигурно, тъй като несъответствията може да породят искане от страна на Европейската комисия към нашата данъчна администрация за по-подробна информация за вътреобщностните доставки и придобивки на българските фирми. Както показва европейската практика, когато това е необходимо, посочената информация може да се конкретизира включително до справки за отделни фактури, използвани в системата на вътреобщностната търговия.
   
    Източник: dnevnik.bg

Коментари

  Все още няма направени коментари!
 Вашият коментар 

anti robot anti robot anti robot anti robot

   Всички полета са задължителни!
Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!