Нормативна уредба

  Митническият контрол, в качеството си на специализиран вид контрол, се изразява в различни действия на митническите органи и заинтересуваните лица по спазването на нормативните актове, регламентиращи вноса, износа и транзитното преминаване на стоки, валутни ценности и пътници през митническата територия на ЕС и в частност на страната ни. Правно-нормативната уредба на митническия контрол включва редица регламенти, директиви, закони, правилници, наредби и постановления на Министерски съвет, международни Конвенции, Споразумения и др. Доброто познаване и бързото ориентиране в нормативните актове е основна предпоставка за успешното финализиране на всяка митническа процедура.

  Най-често приложение намират следните нормативни документи:


Общоевропейско законодателство

Национално законодателство

Други национални разпоредби

Електронно деклариране

Укази и Постановления

Наредби

Други

Международни конвенции

Международни спогодби

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!