Online консултации - въпроси и отговори


Общо 1164 записа в 117 страници:
« предходна ... 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 ...  следваща »

  Здравейте!Искам да Ви благодяря за компетентните отговори и да Ви задам един въпрос! Може ли да ми кажете какъв е срока на разрешителното за режим АУ по новите Регламенти/конкретно става въпрос за стока от позиция 2204/ и дали има вероятност разрешителното да бъде удължено, при положение че 6-месечният срок вече е изтекъл, както е изтекло и определеното от ТМУ удължаване от 5 месеца/съгласно стария ЗМ/?
Подадено от Ясен на 28 юни 2007 г.
  Няма промени в сроковете на митническите икономически режими, тъй като европейските директиви са транспонирани в нашето законодателсто от 1999 г. Ако разрешението Ви за режим АУ касае стоки, които са идвали преди 01.01.2007 г. от страни членки на Общността, то продължаването му сега е невъзможно (недопустимо е стоки с общностен статут да се поставят под митнически надзор). Ако обаче това не е така и успеете да докажете технологична необходимост за продължаване на срока, то началника на надзорното Ви митническо учреждение би могъл да Ви разреши продължаване.
  Здравейте, очакваме да получим стока от Беларус, гуми които имат сертификат за произход форма А. Интересува ме при складиране трябва ли да се обезпечава митото.
Подадено от Ирина Пантелеева на 25 юни 2007 г.
  Следва да имате предвид, че при митническо складиране на стоки обезпечението е върху целия размер на вносното митническо задължение, т.е. ако за тези стоки се дължи мито, то същото подлежи на обезпечение и обратното - ако то не влиза в митническото задължение, обезпечение върху него не се прави. Следва да имате предвид, обаче че сертификата Форма А от Беларус в момента не Ви освобождава от мито, тъй като Беларус е изключена от системата за общи преференции на ЕС. Повече подробности тук...
  здравейте,купувам кола от германия,която е с мощност над 120KW,разбира се при покупката и в германия,акцизът за кола с тази мощност е платен,необходимо ли е този акциз да се плаща отново в България и възможно ли е да се приспадне акциза платен вече в Германия? ако да,какви са условията,ако не какво е основанието на страна членка на ЕС,за една и съща стока,произведена в ЕС, да се плаща два пъти един и същ налог??? благодаря
Подадено от стефан драганов на 24 юни 2007 г.
  Следва да имате предвид, че плащането на акциз за автомобили с мощност на двигателя над определени граници е обект на нацианалното ни законодателство (виж Закон за акцизите и данъчните складове). Подобно начисляване на акциз в Германия не съществува и поради тази причина то не може да Ви бъде признато у нас. Погрешно е схващането, че законодателството във всички държави членки е едно и също. Като пример мога да Ви дам ставките на ДДС, които в различните държави са различни. Това се дължи на правото на автономия на всяка държава членка сама да определя фискалната си политика, стига с нея да не нарушава утвъреданата от ЕС търговска политика спрямо трети за Общността страни.
  Здравейте,Работим с германска фирма на ишлеме за която изнасяме готовата продукция през Сърбия. През месец май получихме материали за производството на ръкавици и сега ни предстои експорт.На какво основание мога да издам документа T2L на транспортната фирма при положение, че такъв не съм получила при вноса на материалите и как трябва да процедирам в този случай?
Подадено от Елена Пенчева на 24 юни 2007 г.
  Бихте могли да приложите копия от фактурите и товарителниците, с които са били придружени пратките с материали от Германия и така да докажете, че те са били обект на вътрешнообщностно придобиване, т.е. че става дума за стоки с общностен статут. Въпреки това ако митническата адмиистрация настоява за представяне на T2L за тези материали, то тогава ще трябва да се обърнете към немския си контрагент и той да Ви завери такова доказателство впоследствие.
  cn 8474909000- този тарифен номер подлежи ли на двойна употреба - продукта е мелница за циментовта промишленост без електрическата част. а само стоманената конструкциа и ще се изнася за нигерия на части. за рекспорта на мелницата ще е ли необходим транзит от радомир до пристанище бургас или само реекспортното еад ще придружава камионите до пристанище бургас
Подадено от зорница иванова на 14 юни 2007 г.
  Няма ограничения по износа на цитирания от Вас тарифен номер, което означава че не е необходимо и представянето на становище от МИЕ за възможна двойна употреба.
  Що се отнася до другата част на въпроса Ви, то следва да имате предвид, че митническото направление реекспорт предполага и транзит на стоки (реекспорт не е равнозначно на износ). Това е така, тъй като то се прилага единствено по отношение на стоки с необщностен статут, които са пребивавали временно на митническата територия на ЕС (в случая в р България). Ако Вашата стока е с необщностен статут и оформяте митническа декларация за реекспорт (код 31), то не може да избегнете и изготвянето на транзитна такава до Пристанище Бургас.
  Ако обаче Вие изнасяте тези стоки, т.е. считаме че са със статут на общностни, то тогава те ще се придружават само от износната митническа декларация, фактурите и евентуално товарителница.
  Здравейте, имам сериозен проблем на който никой не може да ми даде отговор надявам се Вие да можете.Казусът е следния: през юли 2005г. внесох автомобил от Швейцария на името на инвалид, който е дядо на мащехата ми.За съжаление той почина през февруари 2006г. от тогава аз карам автомобила, закупен с мои пари на негово име с палномощно.Какво трябва да наравя,за да прехвърля автомобила на мое име при положение, че имам завещание от дядото автомобилът да бъде завещан на мен след смъртта му.Неговите наследници нямат интереси към колата.Надявам се че ще ми помогнете.
Подадено от Катя на 08 юни 2007 г.
  Накратко казано, митницата има пълно основание да претендира за заплащане на вносно митническо задължение за този автомобил. Ако автомобила е завещан нотариално на Вас, то претенциите ще са към Вас, а не към наследниците. Ако прехвърлите на свое име автомобила сега, то тогава възниква вносно митническо задължение за него в пълен размер, заедно с компенсационна лихва, считано от датата на вноса до датата на прехвърлянето. Митническото задължение ще бъде определено в размер, в какъвто то би било заплатено ако вносителя не е ползвал облекчения. Това е така, тъй като като митническото облекчение е отпаднало (но митническият надзор все още е в сила).
  Здравейте! Моля за консултация по следния въпрос: Възможно ли е да бъде задействан TIR-карнет за стока, пристигнала с морски транспорт, от Бургас за Будапеща. Стоката е с произход извън ЕС, а камионът ще преминава само през страни от ЕС. Благодаря Ви!
Подадено от Борис Иванов на 07 юни 2007 г.
  Отговорът на въпроса Ви е отрицателен, тъй като съгласно Конвенця TIR превози под нейното покритие в рамките на ЕС може да се осъществяват само ако започват от или завършват на територията на трета за Общността страна. Като изключение от това правило са случаите, когато стоките ще преминават транзитно през територията на трета страна (какъвто е случая със Сърбия).
  Здравейте искам да попитам при внос на компютри от Турция какви мита, такси, ДДС и други трябва да платя. Моля за бърз отговор, спешно ми е! Благодаря предварително
Подадено от alabanda на 06 юни 2007 г.
  Република Турция е в митнически съюз с ЕС и поради тази причина всички стоки от 24-та Глава нагоре в тарифата се облагат с нулеви ставки на митото (без въглищата и стоманата). Това означава, че у нас за тези компютри ще дължите само ДДС в размер на 20% от митническата им стойност.
  Здравейте, имам следния проблемл Изнасям стоки прроизведени в България от България за САЩ през пристанище Бремен Германия. Оформям режим редовен износ в България но митн.служителите в изх. митн. учреждение в Бремен отказват да заверяват нашите митн. декларации понеже са написнани на кирилица. Това ни създава проблеми при доказване на износа пред бълг.дан. власти??? Питат ме от Германия не може ли да получават ЕАД-то по износ на латиница. Възможно ли етова ???? Ако не бих ли могла да идкам съдействие от Агенция митници да уведомят немската агенция митници???
Подадено от Мария Ганчева на 06 юни 2007 г.
  Проблемът Ви не е в нашата митническа администрация, още по-малко във Вас самите. Българският език е официален език, а кирилицата е официална азбука в ЕС и всички държави членки следва да се съобразяват с това. Немските митнически органи следва да проконтролират изнасяните стоки въз основа на представените им съпътстващи документи, но в никакъв случай не може да изискат оформянето на ЕАД от България на латиница (нормативно това е недопустимо). Съгласно Чл. 3 от Наредба № Н-17 от 13 декември 2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ:
  (1) Единният административен документ се попълва на български език.
  (2) Изключение от ал. 1 се допуска само за задължителните кодове, които се попълват на латиница.
 
  Никога няма да видите немска митническа декларация, написана на кирилица. Вие сте в пълното си право да подадете жалба до Европейската комисия чрез Агенция Митници, както и да съдите немската митническа администрация за евентуални причинени вреди или пропуснати ползи от забавянето на износите Ви.
  Здравейте, Бихте ли ни казали какъв сертификат да издадем в БГ, с цел ползване на преференции в Армения, при износ на нафтови котли МТН 8403109000 с произход България.
Подадено от Карол Николова на 04 юни 2007 г.
  Армения попада в т.нар. Обща система за преференции (GSP) на ЕС. При износ на стоки от Общността за страна бенефециент се използва сертификат EUR.1 или декларация върху фактура, като срока им на валидност е 10 месеца. Обратното, при износ на стоки от страна бенефициент за ЕС като доказателство за произхода се използва сертификат Форма А.

Общо 1164 записа в 117 страници:
« предходна ... 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 ...  следваща »

Задайте Вашия въпрос тук...

Уточнение - отговорите на въпросите са изтъкани от практиката и закона, но винаги окончателното мнение е само на митницата или институцията, която ще извършва процедурата.


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!