Online консултации - въпроси и отговори


Общо 1164 записа в 117 страници:
« предходна ... 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...  следваща »

  Здравейте!Искаме да внесем японски инструменти, но от фирма в Германия, която обаче вече е платила мито и ДДС за тях в Германия. Трябва ли и ние да плащаме мито и ДДС за тези стоки в България? Как нашият доставчик да удостовери, че е платил митото и ДДС-то в Европа и това за нас има ли значение?
Подадено от ?????? на 21 март 2007 г.
  Щом за дадена стока митническото задължение е заплатено в която и да е държава членка на ЕС, то тази стока придобива статут на общностна и движението й в рамките на ЕС е свободно от митнически контрол. Това означава, че за тази стока Вие нямате ангажименти към митницата, а само към НАП тъй като е налице вътрешнообщностно придобиване на стоки. За целта оформяте Протокол по чл.117, ал.2 от ЗДДС и включвате стоката в месечната си ИНТРАСТАТ декларация за пристигания. Що се отнася до статута й, той би следвало да се доказва само ако тази стока напуска временно митническата територия на Общността. Това се прави при повторното и влизане в ЕС посредством доказателство за статут T2L или абревиатура в търговските и/или транспортни документи.
  Здравейте!Предстой ми да направя износ за Швейцария на стока,която съм внесла от Тайван миналата година и за която съм платила мито и ДДС!Нашият контрагент иска да се издаде EUR1 за тази стока при износа.Възможно ли е това! Благодаря предварително
Подадено от ???????? на 19 март 2007 г.
  Отговорът на въпроса Ви е положителен, тъй като Швейцария е в митнически съюз с ЕС и всички стоки, които са с общностен статут могат да се изнасят със заверен сертификат EUR.1. Същото парвило важи и при обратния вариант, т.е. стоки, които са придобили статут на местни в Швейцария, могат да се изнесат за ЕС и да бъдат третирани преференциално. Тази особеност не важи само за някой стоки от Глава 1 до Глава 24, както и за въглищата и стоманата.
  Здравейте, искам да си закупиа мотор от Америка и ме интересува процедурата, изискванията и най-вече необходимите документи, които триабва да подготвя при закупуване и които ще са ми необходими пред митница. Аз съм физическо лице но не сам сигурен дали ще го закупя от физическо или юридическо лице от Америка Моторът е Yamaha YZF-R1, 1000куб.см, 182 к.с. Ако е възможно да получа и телефон за връзка с Вас, при други въпроси. Благодаря предварително.
Подадено от ?????? на 12 март 2007 г.
  За целите на митническото облагане е без значение статута на продавача, по-важното е да представите изряден документ за прехвърляне на собственост (фактура за продавач юридическо лице или договор за покупко-продажба при продавач физическо лице). При обмитяването на стоката у нас ще трябва да представите и олигиналния регистрационен талон. Самото допускане за свободно обръщение (бившият режим внос) става след подаване на митническа декларация и заплащане на възникналото вносно митническо задължение. Мотоциклетите попадат в тарифна позиция 8711 от Комбинираната номенклатура на европейската митническа тарифа и ставките на митата варират в зависимост от кубатурата на двигателите им (около 6% от митническата стойност). Освен мито се заплаща и ДДС в размер на 20% от сбора на вече определеното мито и митническата стойност (покупно-продажната, увеличена с всички разходи по доставката до България).
  Здравейте, студент съм и бих искал да разбера от какви митнически облекчние мога да се възползвам при получаването на употребяван персонален компютър (като учебно пособие) от физическо лице в САЩ. Благодаря!
Подадено от ???? на 06 март 2007 г.
  При така описаната от Вас ситуация не бихте могъл да ползвате каквито и да било митнически облекчения, тъй като не може да бъде проконтролирано впоследствие за какво точно ще бъде използван компютъра (може например да извършвате различни видове услуги срещу заплащане). Единственото облекчение, което може да ползват физическите лица при изпращане на стоки от други физически лица е по отношение на т.нар. "нискостойностни пратки". Става дума за пратки, чиято стойност не надвишава 22 евро и поради тази причина се допускат без митнически формалности (съгласно чл.27 и чл.28 от Регламент на съвета (EИО) No 918/83 от 28 март 1983 година относно установяване на режима на Общността за митнически освобождавания).
  Ние сме текстилна фабрика и работим на ишлеме за италианка фирма.Вълната ,която ни изпращат италианските ни партньори е от Китай ,Украйна и други държави извън Европейският съюз.Във връзка с влизането ни в европейският съюз, нашият митнически агент ни отговори ,че трябва да купуваме вълната,защото пристигайки контейнера на Бургас ,ние тъй като не сме собственици на вълната не можем да я получим,без да са платени митните сборове.Какъв е редът в този случай- къде се плаща ДДс-то и митните сборове-вълната е фактурирана от Китай на нашия Италиански партньор и пристига на пристанище Бургас.
Подадено от ?.???????? на 05 март 2007 г.
  Правилно са Ви информирали, че материалите следва да бъдат допуснати за свободно обръщение, а не поставени както преди под режим активно усъвършенстване. Това е така, тъй като стоките влизат на митническата територия на Общността и обработените крайни изделия ще се употребяват на същата тази територия, а няма да се реекспортират за трета страна.
  При декларирането на стоките за свободно обръщение за тях възниква вносно митническо задължение, което в случая ще се формира от мита и ДДС. Плащането става в полза на митническото учреждение, което обработва товара и едва след приключването на процедурите по обмитяването може да получите материалите.
  След извършване на съответните производствени операции, Вие ще може да експедирате готовите изделия до италианския си контрагент, без това движение да подлежи на митнически контрол (налице е вътрешнообщностна доставка на стоки). Експедицията ще осъществите само посредством фактури и товарителница, като включите съответното количество стоки в месечната си ИНТРАСТАТ декларация за изпращания.
  Здравейте!Представлявам текстилна компания, която работи предимно на ишлеме със страни от ЕС.Досега износите ни бяха под митнически контрол,защото стоките са внесени преди 01.01.Предстои ни обаче износ на компенсаторен продукти,материлите за които са внесени след 01.01 без митн.контрол.От вашия сайт разбрах,че стоката трябва да пътува само с инвоис ф-ра и товарителница.Искам да попитам какви са изискванията за съдържанието на инвоиса/трябва ли да се описва кога и как са внесени материалите/?И след като няма вече режим АУ,а ние продължаваме да работим по същия начин - под какъв режим са тогава стоките?
Подадено от ??????? на 04 март 2007 г.
  Ще започна отговора на въпроса Ви отзад напред, тъй като така считам че бихте ме разбрали по-добре. Материалите, които сте получили от друга страна членка на ЕС след 01.01.2007 г. не се намират под никакъв режими или надзор, тъй като те не са напускали митническата територия на Общността. Разпоредбите за тях не се различават коренно от тези, които биха се приложили ако доставяте материалите си от друго място в България. В момента Вие извършвате обработки и преработки на стоки по договор, но характера на този вид сделки не предполага наличието на какъвто и да е административен контрол. За извършваната услуга Вие получавате доход, за който следва да заплатите данъците и това е единственото Ви задължение към държавата. Сама виждате, че проблема вече е по-скоро в сферата на данъчния контрол и в никакъв случай на митническия.
  Що се отнася до съдържанието на инвойса, то нямате задължение да вписвате посочените от Вас обстоятелства. Това може да направите в отделна спецификация, която да има по-скоро справочна функция, тъй като ролята на фактурата е съвсем друга.
  1. Фирмата ни се занимава с преработка на пресни плодове и зеленчуци, учредени на режим Активно Усъвършенстване с отложено плащане. Същите имат документ Eur.1. След 1.01.2007 как следва да се допускат компенсаторните продукти (плодови и зел. консерви)за свободно обръщение, крайно потребление?
  2. Имаме склад под митнически контрол - тип А, има издадена банкова гаранция, чийто срок е до 20.03.2007. Необходимо ли е, освен удължаване срока на банк.гаранция, да се подават други документи, свързани с членството ни в ЕС?
  Надяваме се на скорошен отговор.
Подадено от ????? на 03 март 2007 г.
  Преди всичко отговора на въпроса Ви зависи от това с какъв произход са вносните материали. Ако те са пристигнали у нас преди 01.01.2007 г. от страна членка на ЕС и за тях е бил представен сертификат EUR.1 при поставянето им под режим АУ, то допускането им за свободно обръщение сега е свързано само със заплащането на ДДС и компенсационна лихва върху него.
  Ако обаче материалите са с произход държава, с която България е имала двустранно споразумение за свободна търговия от преди присъединяването, то сега при декларирането на компенсаторните продукти за свободно обръщение ще бъдат приложени мерките на търговската и тарифна политика на ЕС, предвидени за тези стоки и тази страна (сертификатът EUR.1 отново ще докаже произхода на тази стока, но тя няма да бъде третирана така, както би била третирана преди 01.01.2007 г.).
  Що се отнася до банковата гаранция, отговора и тук е пряко свързан с горното. Ако стоките, които преработвате пристигат у нас от друга страна членка, то продължаването на гаранцията е недопустимо (не е налице задействане на митнически режим). Ако материалите пристигат от трета страна и компенсаторните продукти са предназначени за реекспорт, то тогава задействането на режим АУ е възможно и банковата Ви гаранция може да бъде предоговорена и продължена.
  Здравейте!Предстои ни износ за Япония, като стоката ще пътува с камион до Солун и оттам ще се качи на кораб. Въпросът ми е къде ще бъде приключена митническата декларация за износ и как ще се върне тя до нас като доказателство за осъществения износ? Благодаря.
Подадено от ????? ?????? на 02 март 2007 г.
  Въпреки, че стоките в действителност ще напуснат митническата територия на Общността през изходящо митническо учреждение, намиращо се извън територията на Р България, то износа следва да бъде задействан тук. Това е така, тъй като съгласно чл.161, т.5 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 относно създаване на Митнически кодекс на Общността, декларацията за износ трябва да бъде представена в митническото учреждение, в района на което износителят е установен или стоките се опаковат или товарят за износ. Екземплярът от митническата декларация ще се върне първо до митническото учреждение, оформило износа, а от там следва да бъде изпратен и до Вас.
  Здравейте! Имаме запитване от наши контрагенти в Холандия за закупуване на цигари, които по силата на нашето законодателство са акцизни стоки.Не сме производители и не сме акцизен склад.Бихте ли ми помогнали , като ми кажете каква е процедурата за осъществяването на такава сделка?
Подадено от ??????? ???????? на 01 март 2007 г.
  Цигарите са акцизни стоки и по холандското законодателство, тъй като Холандия като страна членка следва да спазва стриктното европейските норми в това отношение. При осъществяването на така описаната от Вас сделка проблема произтича от това как да си възстановите платения у нас акциз, тъй като стоките няма да се потребяват на територията на страната.
  Когато става дума за движение на акцизни стоки от територията на една държава членка до територията на друга държава членка, които вече са освободени за потребление на територията на Общността (т.е. акциза за тях вече е заплатен), стоките се придружават от Опростен придружителен документ (ОПАД), съгласно разпоредбите на ЗАДС. Той се издава в три екземпляра, като първият се съхранява от изпращача, а вторият и третият придружават стоките до получателя. ОПАД може да бъде издаден и под формата на търговски или транспортен документ, но задължително следва да съдържа реквизитите на опростения придружителния административен документ. При подобно движение на акцизни стоки получателя следва да предостави предварително на изпращача специален документ, с който да удостовери, че акциза за подлежащите на изпращане стоки е обезпечен, заплатен или не подлежи на плащане в съответната държава членка (във Вашия случай Холандия). Въз основа на върнат митнически заверен екземпляр от ОПАД и документ, удостоверяващ ефективното заплащане на акциза в страната получател, изпращача на стоките получава правото на възстановяване на акциза, платен за стоките преди изпращането им.
  Здравейте ,ние сме фирма за износ на облекла за Швейцария и страни от Европейския съюз. В момента имаме голям проблем с една пратка,за която Ви молим за съдействие.Проблема е следния:Имаме швейцарски клиент,за когото изнасяме облекла за Швейцария и Европа. Когато дрехите са в кашони цялата стока я пращаме в Германия и от там я разпределят за всички страни вкл.и Швейцария.Във фактурите за износ като "купувач" посочваме централата на клиента в Швейцария,а като получател -Германия.За нас това вътрешнообщностна доставка и изнасяме само с фактура и CMR. Преди правехме и EUR.1 като за "получател" пишехме германския адрес/където разтоварвахме/ с уточнение, че стоката е за Швейцария и нямахме проблем от Германия стоката да се транспортира после до Швейцария.Сега обаче като вътрешнообщностна доставка не сме издали EURO1/стоката за Германия пътува само с фактура и CMR/и от Германия ,където претоварват стоката за отделните дестинации ,не могат да я изпратят в Швейцария и искат от нас износна декларация.Какъв документ трябва да издаваме ние при тази ситуация,така че да да решим сега и в бъдеще такива проблеми.
Подадено на 28 февруари 2007 г.
  Решението на проблема Ви според нас се състои в издаването на Декларация от доставчика, в която Вие удостоверявате българският произход на експедираните до Германия общностни стоки. Въз основа на тази декларация, партньорите Ви в Германия могат да заверят сертификат EUR.1 и така да осъществят износа за Швейцария. Оформянето на износна декларация от България изключва претоварване на стоките в Германия, така че този вариант е неприложим.
  Повече подробности може да намерите в Регламент на Съвета 1207/2001 относно процедурите, улесняващи издаването или съставянето в Общността на доказателства за произход и издаването на някои разрешения на одобрени износители по реда на разпоредбите за преференциална търговия между Европейската Общност и определени страни.

Общо 1164 записа в 117 страници:
« предходна ... 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...  следваща »

Задайте Вашия въпрос тук...

Уточнение - отговорите на въпросите са изтъкани от практиката и закона, но винаги окончателното мнение е само на митницата или институцията, която ще извършва процедурата.


Разпечатай 




[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!