Търговски споразумения на ЕС: Създаване на нови възможности в момент на световна икономическа несигурност

добавено: 17.10.2019 г.

Източник: Инфобизнес, БТПП


Въпреки трудния икономически климат в световен план, европейските предприятия продължиха пълноценно да използват възможностите, предоставяни от търговската мрежа на Европейския съюз, която е най-голямата в света. Съгласно публикувания годишен доклад на Европейската комисия за изпълнението на търговските споразумения, през 2018 г. тази мрежа е обхващала 31% от търговския обмен в Европа, като се предвижда значително нарастване (до почти 40 %), тъй като още търговски споразумения ще влязат в сила. Като цяло търговията представлява 35 % от брутния вътрешен продукт (БВП) на ЕС.

През 2018 г. износът за и вносът в държави партньори по търговските споразумения показаха положително развитие, с продължаващ растеж от съответно 2 % и 4,6 %, с високи резултати при износа на продукти на хранително-вкусовата промишленост на ЕС. Разширяващата се мрежа на ЕС от търговски споразумения създава икономически възможности за работниците в Европа, с над 36 милиона работни места, подкрепени чрез износа извън ЕС. ЕС регистрира излишък от 84,6 млрд. евро при търговията със стоки с партньорите си по търговските споразумения в сравнение с цялостния търговски дефицит с останалата част от света в размер на около 24 млрд. евро.

При разглеждането на конкретни сектори в различните споразумения в доклада за 2018 г. се установява, че:

  • износът на продукти на хранително-вкусовата промишленост на ЕС за търговски партньори е продължил да нараства, отбелязвайки общо увеличение с 2,2 % в сравнение с предходната година. Износът на продукти на хранително-вкусовата промишленост за Южна Корея също е нараснал с 4,8 %. Може да се отбележи и износът на продукти на хранително-вкусовата промишленост за Грузия, Молдова и Украйна, който се е увеличил с 11 % в сравнение с 2017 г.;
  • износът на промишлени стоки на ЕС също се е увеличил с общо 2 %, като по-силно нарастване е установено при химикалите (2,5 %), минералните продукти (6 %) и неблагородните метали (4,4 %).

Например, както се посочва в доклада, при едно от последните търговски споразумения — търговското споразумение между ЕС и Канада, през първата пълна календарна година (2018 г.) от изпълнението му:

  • двустранната търговия със стоки е нараснала с 10,3 %, а излишъкът на ЕС в търговията с Канада се е увеличил с 60 %;
  • износът на стоки от ЕС за Канада е нараснал с 15 % (или 36 млрд. евро в допълнителни приходи от износ), особено в секторите, в които вносните мита преди това са били високи, например фармацевтични продукти (увеличение с 29 %), машини (увеличение с 16 %) или органични химикали (увеличение със 77 %); 
  • износът на продукти на хранително-вкусовата промишленост на ЕС за Канада (представляващ 9 % от общия износ на ЕС) се е увеличил със 7 %.

Освен това, след задълбочени дискусии в съвместните комитети, създадени в рамките на различните търговски споразумения, няколко държави партньори премахнаха пречките пред търговията, позволявайки на повече предприятия от ЕС да се възползват пълноценно от възможностите, предлагани от тези споразумения. Датските и нидерландските земеделски стопани, например, ще могат да изнасят говеждо месо за Южна Корея, докато Полша и Испания ще имат възможност да изнасят птиче месо за Южна Африка.

В доклада се разглежда и въздействието на разпоредбите, включени в специалните глави за „Търговия и устойчиво развитие“, които са част от всички сключени напоследък търговски споразумения на ЕС. Целта на тези глави е сътрудничеството с търговските партньори, за да се прилагат международните правила в областта на труда и околната среда съгласно заложеното в многостранни споразумения в областта на околната среда или в конвенциите на Международната организация на труда (МОТ). Последните постижения преди влизането в сила на съответните споразумения включват ратифицирането от страна на Мексико и Виетнам на Конвенция № 98 на МОТ за правото на организиране и на колективно договаряне. Споразуменията с Виетнам, Япония, Сингапур, Меркосур и Мексико включват също така засилени ангажименти за ефективно изпълнение на Парижкото споразумение относно изменението на климата.

През 2018 и 2019 г. ЕС предприе и няколко действия за правоприлагане в рамките на търговските си споразумения, включително по отношение на трудовите стандарти. Наред с други примери ЕС поиска създаването на група, тъй като Южна Корея не ратифицира конвенциите на МОТ относно правата на работниците, по-специално свободата на сдружаване и колективното договаряне.

В същото време в доклада се подчертава необходимостта от увеличаване на усилията, съвместно с държавите членки и заинтересованите страни, за повишаване на осведомеността относно възможностите, които предлагат търговските споразумения, както и засилване на действията за правоприлагане, така че споразуменията да дават очакваните резултати. 

Докладът ще бъде подложен на обсъждане от Европейския парламент и представителите на държавите членки в Съвета.

 Контекст

Понастоящем ЕС разполага с най-голямата търговска мрежа в света, с 41 търговски споразумения, които обхващат 72 държави. Видовете търговските споразумения на ЕС включват:

  • споразумения „от първо поколение“, т.е. споразумения, които са сключени преди 2006 г. и са съсредоточени върху премахването на митата;
  • споразумения „от второ поколение“, които включват и нови области, като правата върху интелектуална собственост, услугите и устойчивото развитие;
  • задълбочени и всеобхватни зони за свободна търговия, чрез които се създават по-силни икономически връзки между ЕС и съседните държави;
  • споразумения за икономическо партньорство (СИП), насочени към нуждите от развитие на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн.

 

За повече информация

Основни факти

Годишен доклад за изпълнението на търговските споразумения

Работен документ на службите на комисията

Търговската политика на ЕС в действие

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!