Една година по-късно: търговското споразумение между ЕС и Канада дава положителни резултати

добавено: 22.09.2018 г.

Източник: Европейска комисия


  В петък, 21 септември, ще изтече една година от временното влизане в сила на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между ЕС и Канада.

  Вече има признаци, че споразумението започва да дава резултати за износителите от ЕС. Комисар Малмстрьом ще посети Канада на 26 и 27 септември, за да направи преглед на напредъка.

  Докато е в Монреал комисарят ще се срещне с министъра на диверсификацията на международната търговия, James Gordon Carr. На 26 септември комисарят ще присъства и на първото заседание на Съвместния комитет ЕС—Канада, който е най-висшият орган, в рамките на който двамата партньори могат да обсъдят въпроси от общ интерес, свързани със споразумението. На 27 септември комисар Малмстрьом ще посети няколко европейски и канадски дружества, ще проведе обсъждания с представители на предприятия, които вече се възползват от споразумението, и ще държи реч в Монреалския университет (Universite de Montreal).

  Комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви: Търговското споразумение между ЕС и Канада вече една година е в действие и съм удовлетворена от постигнатия до момента напредък. Предварителните данни показват, че дори и на този ранен етап резултатите са много задоволителни. Като цяло износът се е увеличил, а в много сектори увеличението е впечатляващо. Това е чудесна новина за европейските предприятия, било то големи или малки. При този вид споразумения по принцип има определени области, в които трябва да се гарантира, че договореното се прилага изцяло, за да могат гражданите и предприятията да се възползват в пълна степен от новите възможности. Това е въпрос, който смятам да обсъдя с нашите канадски партньори по време на заседанието на Съвместния комитет следващата седмица. С радост отбелязвам, че партньорството ни с Канада е по-силно от всякога — в стратегически и икономически план. С обединени усилия ние се борим за отворен и основан на правила международен търговски ред. ВИТС е огромна част от този ред.

  Все още сме на ранен етап, но вече са налице положителни тенденции

  В допълнение към премахването на почти всички мита, ВИТС допринесе значително за подобряване на бизнес климата между ЕС и Канада, като така предостави необходимата правна сигурност за дружествата от ЕС, които желаят да изнасят. Въпреки че е твърде рано да се правят категорични заключения, първоначалните търговски резултати са в правилната посока. За целия ЕС последните налични статистически данни, които обхващат периода от октомври 2017 г. до юни 2018 г., показват, че износът се е увеличил с повече от 7 % за година.

  Някои сектори се представят особено добре. Износът на машини и апарати, които съставляват една пета от износа на ЕС за Канада, се е увеличил с над 8 %. Износът на фармацевтични продукти, които представляват 10 % от износа на ЕС за Канада, е нараснал с 10 %. Наблюдава се увеличение на износа на ЕС и в други важни сфери: мебели — с 10 %, парфюми/козметични продукти — с 11 %, обувки — с 8 %, и дрехи — с 11 %.

  По отношение на селскостопанските продукти също са налице обнадеждаващи данни: износът на плодове и ядки е нараснал с 29 %, на шоколад — с 34 %, на пенливо вино — с 11 %, а на уиски — с 5 %.

  Дружествата, които вече се ползват от ВИТС по някакъв начин, включват например:

  • Обединението на италианските производители на шунка Сан Даниеле е увеличило продажбите си за Канада с 35 %. Износът на италиански селскостопански продукти за Канада като цяло се е увеличил със 7,4 %.
  • Белгийското дружество — производител на шоколад, Smet Chocolaterie, което току-що откри първия си магазин в Онтарио, Канада, за да отговори на увеличеното търсене на неговите продукти; благодарение на премахването на вносните мита в размер на 15 % неговите продажби са се увеличили с една пета в сравнение с миналата година. Износът на шоколад от Европа към Канада като цяло е нараснал с 34 %.
  • Испанското дружество Hiperbaric, което произвежда иновативни машини за консервиране на храни чрез използване на високо налягане. Благодарение на ВИТС за работниците на тези дружества е по-лесно да влязат в Канада временно, за да инсталират и поддържат необходимото оборудване.

  Примери за дружества от Белгия, Естония, Финландия, Франция, Ирландия, Италия, Нидерландия, Испания и Швеция могат да бъдат намерени тук.

  Контекст

  ВИТС предоставя за предприятията от ЕС, независимо от техния мащаб, нови възможности за осъществяване на износ за Канада. Споразумението премахва митата за 98 % от продуктите, с които ЕС търгува с Канада. Това се равнява на икономии от мита в приблизителен годишен размер от 590 милиона евро към момента, когато всички намаления на митата влязат в сила. То също така осигурява на дружествата от ЕС най-добрия достъп, който някога е бил предоставян на дружества извън Канада, до възлагането на обществени поръчки не само на федерално равнище, но и на провинциално и общинско равнище.

  С ВИТС се създават нови възможности за европейските земеделски стопани и производители на храни, като в същото време са изцяло защитени чувствителните за ЕС сектори. Резултатът от споразумението е, че 143 висококачествени хранителни продукти и напитки от ЕС („географските означения“) вече могат да бъдат продавани под своето собствено наименование в Канада и са защитени от имитация.

  Със споразумението освен това се предоставят по-добри условия на доставчиците на услуги, по-голяма мобилност на служителите в дружествата, а също и рамка, позволяваща взаимното признаване на професионалните квалификации — от архитекти до оператори на кранове.

  ВИТС се прилага временно от 21 септември 2017 след неговото одобрение от държавите — членки на ЕС, изразено в рамките на Съвета, както и от Европейския парламент. То обаче ще влезе в сила изцяло и окончателно едва когато бъде ратифицирано от всички държави — членки на ЕС.

  ЕС е сключил 39 търговски споразумения с 69 държави. Последното споразумение, сключено от ЕС, е с Япония. Търговските споразумения на ЕС доказаха капацитета си за стимулиране на растежа и заетостта в Европа. Пример за това е търговското споразумение между ЕС и Южна Корея. След влизането му в сила през 2011 г., износът на ЕС за Южна Корея нарасна с повече от 55 %, износът на някои селскостопански продукти отбеляза скок от 70 %, продажбите на автомобили от ЕС в Южна Корея се утроиха, а търговският дефицит се трансформира в излишък. 31 милиона работни места в Европа зависят от износа. Средно статистически погледнато, всеки допълнителен износ на стойност 1 млрд. евро подкрепя създаването на 14 000 работни места в ЕС.

  За повече информация

  Примери за успеха на износители от ЕС

  Информационни документи

  Градове, изнасящи за Канада

  Текст на ВИТС

  Повече информация за ВИТС

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!