Какво е новата обвързваща информация по чл. 35 от МКС - едно голямо начало или …?

добавено: 09.01.2017 г.

Автор: адв. Георги Горанов


При първия прочит на текста на чл. 35 от Регламент 952/2013 останах с доброто усещане за нещо ново и положително.

В частност, хрумна ми идеята, че разпоредбата дава възможност за предоставяне на обвързваща информация по един от край време много наболял въпрос, а именно въпросът за митническата стойност. В крайна сметка, като казва, че може да се иска издаването на обвързваща информация и във връзка с "други фактори, посочени в Дял II" на Регламент 952/2013, несъмнено европейският законодател говори за стойността на стоките за митнически цели, тъй като във въпросния Дял II на МКС освен за тарифно класиране (Глава I) и произход (Глава II) се говори основно за митническа стойност (Глава III).

Защо, обаче, помислих си после, е използван толкова завъртян словоред, след като е могло да се каже директно, че се касае за обвързваща информация за митническата стойност?

Най - вероятният възможен отговор естествено е, за да не се затваря вратата за всякакви други възможни обвързващи информации, като например за прилагането на някакви автономни нетарифни мерки.

Дори и така прочетена, нормата при всички положения би могла да бъде използвана за искане и получаване на обвързваща информация за митническата стойност на стоките, предназначени за внос, което несъмнено е далеч по - спорен и много по - често срещан въпрос от всякакви ограничени във времето специфични мерки, които обикновено са и много детайлно разписани.

Т.е., разпоредбата би била полезна от гледна точка яснота и прецизност при определяне на митническата стойност за определени стоки, закупени и предстоящи да бъдат въведени в страната при конкретни търговски условия.

Дали, обаче, щедро анонсираната възможност действително би била полезна?

За да си отговорим на този въпрос ще трябва да се замислим за много детайлно разписаните правила и процедури за искане и получаване на добре известните ни и работещи ОТИ и ОИП, каквито в случая липсват.

Също така, разсъждавайки на тази тема не би следвало да пропускаме и ролята на Европейската Комисия и на съществуващата електронна система ЕОТИ-3, във връзка с борбата срещу противоречивите обвързващи информации, издадени от различни европейски администрации по аналогични случаи. При тази трета потенциална възможност за обвързваща информация, напълно неясно е как ще се следи за това кой какви тълкувания дава и как биха могли да се дисциплинират администрациите при явната липса на страничен наблюдател и възможен контрол?

Отделно от всичко, питам се и кой ще е и този новаторски настроен администратор, който ще се нагърби с нелеката задача да определи реалната пазарна цена на дадена стока, рискувайки да бъде заклеймен от равните нему представители на други европейски държави, в които въпросната стока има далеч по реална цена?

При толкова много въпроси, последният който се питам е дали изобщо има смисъл да питам?адв. Георги Горанов

(митническо, акцизно и данъчно право)

АС "Денкова, Горанов и партньори"

0899808321

georgi.goranov@taxlaw-bg.com

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!