Нови правила при получаването на колетни пратки

добавено: 26.02.2009 г.

Източник: Агенция Митници

    От началото на месец декември 2008 година влязоха в сила новите количествени и стойностни лимити за безмитен внос на стоките с нетърговски характер, при внасянето им от трети страни на територията на Общността. Освен тях, в сила са и нови правила за пощенските пратки. Промените са направени с Регламент (ЕО) № 274/2008 на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО) № 918/83 относно установяване на режима на Общността за митнически освобождавания.

    По отношение на стойностите, промяната касае пратките с незначителна стойност. Лимитът от 22 евро, вече е 150 евро. Тук се налага едно много важно уточнение. За да се определи една пратка като “пратка с незначителна стойност”, освен че не трябва стойността й да превишава 150 евро, най-малко едно от двете лица участващи в сделката (изпращач и получател), трябва да е юридическо лице. Например, ако сте поръчали чрез интернет дрехи на стойност до 150 евро като физическо лице и изпращачът е фирма от трета страна, то тогава не дължите мито и ДДС, съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) 274/2008. Не подлежат на освобождаване от мита и ДДС алкохолни продукти, парфюми и тоалетни води, тютюн и тютюневи изделия.

    Не стоят нещата така обаче с пратки от физически на физически лица. Там се запазва действието на чл. 29, чл.30 и чл.31 от Регламент (ЕИО) 918/83 и лимитът за безмитен внос е 45 евро. Например ваш познат, като физическо лице ви изпраща дрехи от страна извън Европейския съюз. Ако стойността им не надвишава 45 евро, вие, също физическо лице, не дължите мито и ДДС. Това обаче се отнася за пратки, които нямат търговски характер и се изпращат като подарък. Ако обаче пратката е с по-висока стойност, за нея се дължи мито и съответно ДДС. Този вид пратки могат да съдържат малки количества тютюневи изделия или алкохол и алкохолни напитки, или парфюми и тоалетни води. Количествата са посочени в чл. 31.

    При определянето на дължимите мито и ДДС и за пратки с незначителна стойност, и за пратки от физически на физически лица, като основа се има предвид собствената стойност на стоките, без да се включват транспортни и други разходи. Задължително обаче в придружаващите документи собствената стойност трябва да е посочена на отделен ред. Ако в документите фигурира една единствена сума, в която се включват транспорта и другите разходи, то дължимите вземания ще бъдат изчислени върху нея.

    Когато пратките са на стойност под лимитите от 150 евро и 45 евро, т.е. не подлежат на облагане с мита, те се считат за представени пред митницата, митническата декларация за приета и разрешението за вдигане на стоката дадено, когато стоките са доставени до получателя. За тях не се дължи ДДС.

    Когато обаче стоките надвишават посочените лимити, трябва да се подаде ЕАД (митническа декларация).

    През 2008 година обработените от българската митническа администрация пощенски пратки са се увеличили с около 30%. Специалистите очакват приблизително същия ръст и през 2009 година, тъй като пазаруването през интернет става все по-популярно.

    За получена пратка се получава известие от митницата в два случая. Когато за нея се дължат мито и ДДС и когато тя е в рамките на безмитен внос, но митническите органи изискват проверка в присъствието на получателя, поради някакви съмнения.

    При всички останали случаи, пратките са доставят директно на клиента.

    Повечето спедитори предлагат услуга, при която срещу съответна такса и пълномощно за митнически цели, доставчикът може да представлява получателя пред митническите власти и да освободи пратката. В този случай получателят си спестява разходката до митническото учреждение.

    За улеснение на гражданите на някои места в страната има пощенски станции към митници или митнически служител с работно място при пощенска станция. За София и югозападната част на България това е пощенската станция в митница София.В Пловдив има митнически служители с работно място в пощата. В Русе – в сградата на централна гара. За Бургас – митнически служител с работно място в пощата. Във Варна има пощенска станция в митница Варна.

    Агенция “Митници” прави усилия да бъдат разкрити бюра и в други градове, където има такава необходимост. Съвместно с Български пощи се прави анализ на доставките. Целта е да се спести пътуването на гражданите.

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!

Митнически курсове

  Валидни от 01.06.2024  

EUREUR - 1.95583  

USDUSD - 1.80594  

CHFCHF - 1.97459  

GBPGBP - 2.29652  

още...

Реклама

курс Митническо представителство - НСБС
митнически калкулатор за внос на автомобили