Електроуредите сигурно са полудели

добавено: 07.09.2006 г.

Александър БОНЕВ, в.Капитал


    Като дъжд от ясно небе се изсипват над главите на бизнеса все нови и нови екотакси.

    Първо организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки увеличиха цените на услугите си. Причината за това беше нашумелият в началото на годината скандал, при който министър Джевдет Чакъров се опита да глоби бизнеса с близо 118 млн. лева, защото организациите не са изпълнили целите си за рециклиране за 2005 г. Тогава Министерството на околната среда и водите (МОСВ) се споразумя с дружествата да си зат­вори очите за неизпълнението на целите им за миналата година. В замяна те се ангажираха да събират по-големи лицензионни такси, за да изградят действаща система за разделно сметосъбиране в страната.
    После дойде и екотаксата за отпадъците от електроуреди. Тя трябваше да влезе в сила на 1 юли, но след дълги спорове с фирмите от браншовете на електротехниката и електрониката МОСВ склони да я отложи за 1 септември, тъй като все още нямаше действащи организации за оползотворяване на стари електроуреди. Междувременно стана ясно, че най-късно до края на 2008 г. в България трябва да се транспонира нова евродиректива, която ще въведе екологична такса и за рециклирането на стари батерии и акумулатори. Преди два дни МОСВ отново притисна бизнеса, като обяви, че продуктова такса ще трябва да плащат и производителите, и вносителите на опаковки от дърво, керамика и текстил.

    Как се вдигат цени на сляпо

    С наближаването на 1 септември спорът между фирмите, които произвеждат и внасят електроуреди в България, и МОСВ отново се разгоря. Причината е, че бизнесът не знае с колко да оскъпи стоката си, за да посрещне разходите за рециклиране на старите печки, хладилници, перални и компютри. "Ако фирмите решат да заплащат продуктовата такса на държавата, продукцията им ще поскъпне с около 10%“, прогнозира Румен Атанасов, председател на Камарата на електротехниката в България. Според него този ръст на цените ще доведе до рязко свиване на пот­реблението и до огромни загуби за бизнеса. Единственият възможен избор пред фирмите е да плащат лицензионна такса на организация за оползотворяване, която ще поеме ангажимента за рециклиране на старите електроуреди. Лицензионните такси на учредените до момента такива организации обаче все още не са ясни, защото повечето от тях не са получили разрешение от МОСВ за дейността си. Без лиценз рециклиращите дружества на могат да определят цените на услугата си.
    Един ден преди крайния срок за влизането на новата екотакса в сила МОСВ е лицензирало само една организация - "Екобултех“. Тя обаче е непозната на повечето компании от браншовете на електротехниката и електрониката. Според производители и вносители от тези два сектора в МОСВ са подали документи за лиценз четири-пет организации. От екоминистерството обаче отказаха да кажат колко точно са чакащите за лиценз дружества. "Имаме уверения от организациите за оползотворяване, че лицензионната им такса ще е по-ниска от държавната. Конкретни оферти, преди да са получили лиценз, обаче все още нямаме“, казва Божидар Колев, президент на веригата "Технополис“. Според него по-ясна представа за нужното поскъпване на електроуредите ще има към средата на септември. В "Технополис“ няма да има ценови шок в началото на септември, защото веригата се е запасила със стока, която да стигне до средата на месеца. По този начин са избрали да действат и много други фирми от бранша, за да не им се налага да вдигат цените на сляпо. Дали запасите ще им стигнат до получаването на лиценз от повечето организации за оползотворяване не е ясно. Най-засегнати ще са вносителите, защото според наредбата от 1 септември те ще могат да освободят стоката си от митница само ако са заплатили продуктовата такса.
    "Нашите очаквания са лицензионните такси на дружествата да са поне два пъти по-ниски от държавната екотакса. Най-вероятно от средата на септември ще има поскъпване на електроуредите с около 5%“, прогнозира Колев. По думите му най-голямо ще е оскъпяването на най-евтините стоки и марки.

    Битка за нов пазар

    Освен "Екобултех“ засега са известни само две организации за оползотворяване на стари електроуреди, които са подали документи в МОСВ за лиценз. Това са "Елресурс“, в която акционери са членовете на Камарата на електротехниката, Българската асоциация за информационни технологии, Асоциацията на индустриалния капитал, Българската стопанска камара и Българската търговско-промишлена палата, и "Екобулпак“, която се занимава и с рециклирането на опаковки. От "Елресурс“ са подали документи за лиценз в началото на седмицата. "Екобулпак“ пък са депозирали заявлението си в МОСВ още на 31 юли. Срокът, за който екологичното ведомство трябва да издаде лиценз при изрядни документи, е максимум един месец. "Вече имаме сключени договори с над 20 големи фирми от бранша“, казва Ботьо Захаринов, изпълнителен директор на "Елресурс“. По думите му дружеството има за цел да покрие до 70% от пазара на рециклирането на електроуреди. От "Екобулпак“ обявиха, че все още не са започнали да подписват договори с фирми, защото чакат издаването на лиценз. Тяхната цел е да завземат минимум 30% пазарен дял в тази дейност. В "Екобулпак“ все още не са решили каква лицензионна такса да въведат за дейността си, но се коментират варианти между 20% и 40% от стойността на държавната продуктова такса.
    Единствената лицензирана организация "Екобултех“ има сключени договори с около 30 фирми от бранша. Лицензионната такса, която "Екобултех“ е определила, е 80% от държавната продуктова такса. "Целта ни е да постигнем поне 45% пазарен дял“, казва Галина Чернаева, изпълнителен директор на "Екобултех“.

    Натиск от Европа

    Асоциацията на европейските производители на електродомакинска техника (CECED) иска отлагане на наредбата за рециклирането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, с която се въвежда новата екотакса, за 1 януари 2007 г. Това обявиха представители на големите вериги за електротехника в България Electrolux, Whirlpool и Indesit. Според тях отлагането е обсъдено на срещата между екоминистъра Джевдет Чакъров и ръководителката на екипа за България в Главна дирекция "Разширяване“ на Европейската комисия (ЕК) Бриджит Чарнота, проведена на 25 август т.г.
    В сряда представители на компании - производители на домакински електроуреди, учредиха и своя асоциация - "CECED - България“, която членува в европейската организация. Според нейни представители все още не е създадена необходимата инфраструктура за въвеждане на наредбата за рециклиране на стари електроуреди и няма план за нейното изпълнение.
    От европейската CECED пък заплашиха, че ако наредбата влезе в сила от 1 септември в сегашния си вид, ЕК ще отправи критика към България в доклада си на 26 септември.
    Много предприемачи от бранша обаче свързват този европейски натиск с желанието на CECED да навлезе на пазара на рециклиране на отпадъци от електроуреди в България. CECED ще може да учреди своя организация за оползотворяване, когато България влезе в Европейския съюз.
    От МОСВ коментираха, че представители на CECED не са се обръщали към ведомството с искане да се забави прилагането на наредбата. От пресцентъра на МОСВ отрекоха подобен въпрос да е бил разискван на срещата между Бриджит Чарнота и министър Чакъров. На този етап не се предвижда отлагане на наредбата за рециклиране на електрическо и електронно оборудване, категорични са от екоминистерството.

    Спорната наредба

    Наредбата за рециклирането на излезли от употреба електроуреди, която трябваше да влезе в сила на 1 юли т.г., но след натиск от страна на бизнеса бе отложена за 1 септември, задължава предприемачите в бранша да заплащат продуктова такса за всеки уред на МОСВ. Единственият начин фирмите да се освободят от този своеобразен екологичен данък е да членуват в организации за оползотворяване на отпадъци от електроуреди, които са получили лиценз за дейността си от екоминистерството. Тези организации събират от членовете си лицензионна такса, за да събират излезлите от употреба електроуреди и да ги рециклират. Лицензионните такси са много по-ниски от държавните, защото бизнесът има интерес да намери по-евтин и ефективен начин, за да извършва тази екологична дейност.

    И дървените опаковки с екотакса

    Министерството на околната среда и водите (МОСВ) планира да въведе екотакса за рециклиране на опаковки от дърво, корк, керамика, текстил, порцелан и други материали. Това предвиждат промени в постановлението на Министерския съвет за държавните продуктови екотакси за отпадъци от опаковки, които екоминистерството ще подготви до края на годината. Ще бъде променена Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.
    С измененията ще се въведат минимални технически изисквания към системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, определени в подписания през май т.г. меморандум между МОСВ и петте организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки ("Екопак“, "Екобулпак“, "Репак“, "Рекопак“ и "Булекопак“). Екоминистерството обмисля и промени, които да задължават операторите на автоматите за кафе, напитки и закуски да поставят кофи за разделно сметосъбиране. Ще се рег­ламентират и изискванията за износ на отпадъци от опаковки и кога износът може да се отчита като изпълнение на целите на организациите по оползотворяване.
    Предложенията за всички тези промени ще бъдат обсъждани на планираното за началото на септември заседание на Консултативния съвет за отпадъци от опаковки, в който членуват представители на МОСВ, петте организации за оползотворяване и на общините в страната.
    В разразилия се в началото на годината скандал за опаковките износът на отпадъци и амбалаж от дърво бяха основните аргументи на МОСВ да не признае изпълнението на целите на петте организации за оползотворяване. Тогава екоминистерството не призна изнесените от страната количества отпадъци за оползотворени и порица дружествата, че не са подали данни за отпадъците от дървени опаковки. Организациите се аргументираха, че не са събирали и рециклирали опаковките от дърво, защото няма въведена държавна такса за дървесни отпадъци, макар че има поставени цели за тях.
    В Европа практиката е производителите и вносителите на продукти с опаковка да отговарят за тяхното рециклиране, независимо дали са изработени от пластмаса, дърво, керамика, стъкло или други материали.

Коментари по темата може да правите тук...

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!