Индустриална логистика или логистична индустрия

добавено: 06.06.2005 г.

Галина ДИМИТРОВА

        Да доставиш правилния продукт в правилните количества в правилното време, в най-доброто състояние и на приемлива цена е предизвикателството на логистиката. Логистиката на всякакъв вид стоки е неразделна част от планирането на производството, самото развитие на нови продукти и, естествено, успешната им реализация.
        Процесът включва менажирането на цялата верига за снабдяване, която представлява всички страни, включени директно или индиректно в изпълнението на заданието на потребителя. Във всяка организация, като например тази на производителя, веригата на снабдяване включва всички функции от получаването на поръчката до нейното изпълнение. Тези функции включват, но не са лимитирани до: развитието на нови продукти, маркетинг, операции, дистрибуция, финанси и обслужване на клиента.
        Две са основните тенденции в менажирането на веригата за снабдяване. Някои корпорации менажират веригата си за снабдяване от край до край като Wal-Mart, на което и се дължи успехът на хипермаркетите им в световен мащаб. Други аутсорсват на трети компании логистичната дейност, като веригата за продажби на едро Metro Cash & Carry.
        Основен е въпросът дали на компаниите им излизат сметките да се изнасят към нашите географски ширини, за да спечелят от намалението при оперативните разходи, за сметка на увеличението на транспортните разходи, тъй като те все още не залагат на местните клиенти като основен бизнес. Изглежда, в този случай децентрализацията на мрежите дава преимуществото на компаниите да бъдат по-близо до техните клиенти и в този ред да предоставят една по-добра услуга, по-бързо и на по-добра цена, което от своя страна прави и клиента им по-конкурентно ориентиран. Логистичната компания DHL например има толкова солидна складова база на различни локации, така че да могат да бъдат максимално гъвкави и да са там, където са и клиентите им.
        Складовите и производствените сгради са основен компонент за осъществяването на логистична дейност. Тоест с колкото повече възможности, които са предоставени от едно солидно и прецизно подбрано портфолио от необходимите недвижими собствености, разполага една логистична компания, толкова по-качествена и бърза може да бъде предоставената услуга.
        Глобализацията, а и консолидацията на индустриалния сектор е основен тренд, който влияе на европейския логистичен сектор, както и на неговото разширение на изток. Икономическата интеграция на Европа заедно с новите 15 попълнения от Централна и Източна Европа е също така акомпанирано от експанзия на междудържавна търговия за тези нови членове, увеличила се повече от три пъти за периода от 1993 до 2003.
        Три основни оси формират структурата на развитие на логистични полюси в Европа.
        Бенефициентите от "централната ос" Париж - Рур - Берлин - Варшава - Москва между Западна и Централна Европа са главно Полша и Чехия. Централната ос е предимно за сухопътен транспорт.
        Балтийската ос е главно за воден транспорт, като Хамбург е дистрибуционното пристанище, пренасочващо товари към Естония, Латвия и Литва. И трите балтийски републики отбелязват доста висок ръст на обемите.
        Ротердам-Черноморската ос през Рейн, Майн и Дунав, обслужва Унгария, Словакия, Словения, Румъния и България.
        Речният транспорт е най-подходящ за превоз на необработени материали.
        У нас силно развит е и сухопътният транспорт поради наличието на три от общо петте трансевропейски коридора. Тази е и причината да отчитаме ръст от близо 30% на камионен трафик през територията на България в сравнение с 2004 година.
        Близо 60% от продукцията, произвеждана в България и предназначена за износ, се изнася за страните, членки на Европейския съюз (ЕС), като внасяме близо 50% от целия ни внос от ЕС. И въпреки че ръстът на растеж на износите ни за ЕС не е зашеметяващ - едва 0.9% за 2003 г., в сравнение с предходната година, тенденцията е към увеличение, особено с облекчаването на износния режим към 2007 г.
        В този ред на мисли безспорно най-бързите, най-добрите, но и най-конкурентоспособните логистични компании, с най-голям брой логистични бази ще са тези, които ще менажират веригите за снабдяване на най-много инвеститори, заинтересувани от позициониране в България.

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!