Онлайн книжарница

Митнически контрол върху одобрените икономически оператори

Митнически контрол върху одобрените икономически оператори В световната митническа практика като върхова форма на достъп до улеснения в митническите формалности се разглежда статутът на т.нар. „Одобрен икономически оператор“ (AEO – Authorized Economic Operator). Той обединява възможностите за приложение на опростени митнически процедури и изграждането на надеждни международни вериги за доставки на стоки. Статутът АЕО е въведен в действие в страните - членки на ЕС през 2008 г. и е от съществено значение при търсенето на баланс между непрекъснато нарастващите изисквания към митническите администрации по отношение на сигурността и безопасността на международната търговия и желанието на търговците за лесно и бързо митническо оформяне на техните стоки. Приложението му има съществено отношение както към либерализирането и интензифицирането на международните търговски връзки, така и към правилното изпълнение на възложените функции и задачи на митническите контролни системи. С това значението на статута АЕО предопределя и необходимостта от задълбочено изследване на същността, съдържанието, технологията и проблемите на обхващащите го митнически контролни механизми с оглед подобряване на тяхната надеждност и ефективност.
   
    Автор: д-р Момчил Антов
    Година: 2017
    Корица: мека
    Страници: 253

ПоръчайЦена: 28,00 лв.

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!