Архив новини

Специален доклад 13/2023: Одобрените икономически оператори - солидна митническа програма с неизползван потенциал и неравномерно изпълнение

895 разглеждания от 08 май 2023 г.

    На 5.05.2023 г. Европейската сметна палата публикува "Специален доклад 13/2023: Одобрените икономически оператори - солидна митническа програма с неизползван потенциал и неравномерно изпълнение".
   
    В този документ Палатата подчертава:
   
    1. За процеса: "... Програмата за ОИО се изпълнява от държавите членки, чиито митнически органи отговарят за издаването и управлението на разрешенията за ОИО в ЕС. Митническите органи на държавите членки могат да предоставят статут на ОИО на всеки икономически оператор, установен на митническата територия на ЕС, ако икономическият оператор отговаря на определени общоевропейски критерии, установени в МКС..." и "...държавите членки трябва да разполагат с ясни процедури за издаване на разрешения, с подробни национални инструкции и процедури...".
    2. Относно измерването на изпълнението: "...Законодателството и насоките, регулиращи програмата за ОИО, трябва да гарантират, че статут на ОИО се предоставя само на легитимни и уважавани търговци. То трябва също така да предоставя значими предимства на тези търговци, за да се опростят техните митнически процедури...". В контрола на изпълнението на митническото звено липсват подходящи ключови показатели за ефективност;
    3. Относно нарушенията на данъчното и митническото законодателство: "... Установихме, че един от критериите за допустимост, свързан със спазването на митническото законодателство и данъчните правила, е неясен и се тълкува различно в различните държави членки. Статут на ОИО не може да бъде предоставен на търговци, които сериозно или многократно са нарушавали митническите или данъчните правила, приложими към тяхната икономическа дейност. Критерият се прилага за: i) заявителите; ii) служителите, отговарящи за митническите въпроси на заявителите; и iii) лицата, които отговарят за заявителя или упражняват контрол върху управлението на заявителя...". Този критерий следва да обхваща всички нарушения, свързани с правилата за спазване на търговските правила;
    4. Относно ползите: "...Митническите органи трябва да предоставят предимства на ОИО от ЕС и от държави извън ЕС, които са подписали споразумения за взаимно признаване с ЕС12. Предимствата, които са посочени в МКС, са задължителни..." и още: - "...Еднаквото третиране на ОИО в ЕС насърчава търговците да кандидатстват за програмата за ОИО...": - "...Неравното третиране на ОИО в рамките на ЕС обаче не осигурява равнопоставеност на единния пазар и увеличава оперативните и финансовите рискове, свързани с митническите операции и бюджета на ЕС.
   
    В доклада на Сметната палата се препоръчва:
    1. С цел подобряване на регулаторната рамка на програмата на ЕС за УЕП, Комисията следва да: (а) да разработи понятието "сериозни и повтарящи се нарушения"; б) да задължи митническите органи на консултираните държави-членки да отговарят на консултациите относно изпълнението на критериите за ОИО в законодателството за ОИО; и в) да предостави обяснения относно приоритетното третиране на пратките, избрани за контрол в Насоките за ОИО.
    2. Разработване на система за мониторинг: "...Комисията, заедно с държавите членки, следва да подобри общата рамка за измерване на изпълнението на програмата на ЕС за ОИО..." и "...Комисията следва редовно да наблюдава правилното прилагане на програмата за ОИО съгласно законодателството за ОИО и споразуменията за взаимно признаване, и по-специално (а) редовно да следи дали държавите членки предоставят полагащите им се предимства на всички ОИО; б) да следи дали държавите членки координират действията си по наблюдение на търговците, които са ОИО и имат постоянни представителства в други държави членки; и в) да следи дали държавите членки използват последователно системата на икономическите оператори за регистриране на всички действия по управление на разрешенията за ОИО...".
   
    Special report 13/2023: Authorised Economic Operators – Solid customs programme with untapped potential and uneven implementation
   
    Replies of the European Commission to the European Court of auditors’ special report

Коментари

  Все още няма направени коментари!
 Вашият коментар 

anti robot anti robot anti robot anti robot

   Всички полета са задължителни!

Последни новини

23 юни 2023 г. - Мястото на България в световния износ през 2022 г.
16 юни 2023 г. - Предложение за опростяване на ДДС за електронната търговия (внос)
15 юни 2023 г. - Предстои надграждане на Митническа информационна система за внасяне
13 юни 2023 г. - НСИ: Външната търговия със спад през април
09 юни 2023 г. - CBAM в сила на 1 октомври 2023 г., уверете се, че сте подготвени
07 юни 2023 г. - Павел Тонев отново поема управлението на Агенция Митници
05 юни 2023 г. - Три нови специализирани входящи трасета за товарни автомобили бяха открити на ГКПП Капитан Андреево
05 юни 2023 г. - Изграждаме нова жп връзка с Турция
29 май 2023 г. - На 28 август 2023 г. ще бъдат въведени в реална експлоатация новите митнически системи за изнасяне (МАСИ) и за транзит (МИСТ2)
18 май 2023 г. - Агенция "Митници" прогнозира срив на приходите с над 1.4 млрд. лв. тази година
18 май 2023 г. - Турция изисква един и същ човек да шофира на влизане и излизане от страната
18 май 2023 г. - Европейската комисия с предложения за реформа на митническите правила на ЕС
12 май 2023 г. - Вносът от Русия се свива с близо 50%
12 май 2023 г. - Експортна академия: Малките и средни предприятия готови за глобален растеж
12 май 2023 г. - Предстоящи промени в граничния контрол при внос в Обединеното кралство
05 май 2023 г. - Агенция „Митници“ отчете 3 350.0 млн. лева. приходи за първо тримесечие
03 май 2023 г. - Отменя се националната забрана за внос на стоки с произход от Украйна
29 април 2023 г. - ЕС оставя безмитния внос на храни от Украйна за още една година
19 април 2023 г. - Близо 20 стоки от Украйна, включително зърно, няма да бъдат допускани в България през следващите два месеца
19 април 2023 г. - Европарламентът одобри закон, забраняващ вноса на стоки, свързани с обезлесяване
19 април 2023 г. - ЕС печели спор в рамките на Световната търговска организация относно митата на Индия
19 април 2023 г. - Колко пшеница и слънчоглед от Украйна са внесени у нас
13 април 2023 г. - Създава се европейски норматив за обработка на тежкотоварни автомобили на ГКПП от 1 минута
12 април 2023 г. - Нови мобилни приложения за достъп до информация за eTIR

Общо 6881 записа в 276 страници:
« предходна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 ...  следваща »

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!