Архив новини

Договорени са нови правила относно търговията с изделия с двойна употреба

508 разглеждания от 09 ноември 2020 г.

    Скоро ЕС ще разполага с набор от нови правила, позволяващи по-отговорна, конкурентоспособна и прозрачна търговия с изделия с двойна употреба. Това представлява голяма група стоки, материали, софтуер и технологии, които могат да се използват както за граждански, така и за военни цели.
   
    Днес германското председателство на Съвета и представителите на Европейския парламент постигнаха предварително политическо споразумение по преработен регламент за въвеждане на режим на ЕС за контрол на износа, брокерската дейност, техническата помощ, транзита и трансфера на изделия с двойна употреба.
   
    "Днешното споразумение относно търговията с изделия с двойна употреба е важен принос за приспособяването на Европейския съюз към съвременните търговски предизвикателства. С новите правила се постига правилният баланс между укрепването на конкурентоспособността на ЕС, гарантирането на нашите интереси в областта на сигурността и утвърждаването на правата на човека. Благодарение на новите правила в бъдеще ще бъдем по-добре подготвени да позволим безпрепятственото осъществяване на законната търговия, но също така ще поставим акцент върху контрола на определени технологии, особено на изделията за кибернаблюдение, с които може да се злоупотребява във връзка с нарушения на правата на човека. Освен това укрепваме нашия общ подход на ЕС, като осигуряваме повече начини, по които държавите членки могат да си сътрудничат в областта на контрола на износа."
    Петер Алтмайер, федерален министър на икономиката и енергетиката на Германия и председател на Съвета
   
    Сега споразумението трябва да бъде одобрено от посланиците на държавите членки, заседаващи в рамките на Комитета на постоянните представители (Корепер). След това Парламентът и Съветът ще бъдат приканени да приемат на първо четене предложения регламент.
   
    Настоящата система на ЕС за контрол на износа на изделия с двойна употреба е в сила от 2009 г. Тази система обаче трябваше да бъде адаптирана към променящите се технологични, икономически и политически обстоятелства.
   
    В по-общ план целта на новите правила е да се засилят допълнително действията на ЕС за неразпространение на оръжия за масово унищожение и средствата за доставянето им, да се допринесе за мира, сигурността и стабилността в региона и да се спомогне за гарантиране на спазването на правата на човека и на международното хуманитарно право чрез контролиране на износа на изделия с двойна употреба от Европейския съюз.
   
    Основните елементи на договорения регламент са, както следва:
    — с цел да се предотвратят нарушенията на правата на човека и заплахите за сигурността, свързани с потенциалната злоупотреба с технологиите за кибернаблюдение, новите правила включват разпоредби, с които тези технологии подлежат на по-строг контрол върху износа при определени обстоятелства
    — освен това регламентът вече включва механизъм за координация на равнище ЕС, който дава възможност за по-голям обмен между държавите членки по отношение на износа на изделия за кибернаблюдение
    — с регламента се въвеждат две нови, общи разрешителни на ЕС за износ на изделия с двойна употреба — едно за криптографски изделия и едно за вътрешногрупови трансфери на технологии при определени обстоятелства, като по този начин се намалява значително административната тежест както за дружествата, така и за лицензиращите органи
    — с регламента също така се засилва прилагането на контрола чрез подобряване на сътрудничеството между лицензиращите и митническите органи и се въвеждат механизми, които позволяват на държавите членки да засилят сътрудничеството си в тази област
    — с регламента се въвежда нова разпоредба относно трансмисивния контрол, с която се позволява в определени случаи на дадена държава членка да въведе контрол върху износа въз основа на законодателството, установено от друга държава членка, като по този начин се дава възможност за трансграничен ефект от контрола на износа на държавите членки
    — с регламента се хармонизират на равнище ЕС правилата, приложими за някои услуги по отношение на изделията с двойна употреба, които понастоящем се регулират на национално равнище (техническа помощ)
    — нови правила за докладване ще позволят по-голямапрозрачност при търговията с изделия с двойна употреба, като същевременно се зачита поверителността на търговските тайни и на интересите на националната сигурност.
   
    Обща информация и следващи стъпки
   
    Съгласно международните ангажименти държавите — членки на ЕС, трябва да разполагат с мерки на национално равнище за предотвратяване на разпространението на ядрени, химични или биологични оръжия и техните носители. Това включва контрол върху изделията с двойна употреба, вкл. върху свързаните с тях материали, оборудване и технологии за износ, които могат да бъдат използвани както за граждански, така и за военни цели, в т.ч. за посочените по-горе цели.
   
    За тази цел през 2009 г. ЕС прие регламент за въвеждане на режим за контрол на износа, брокерската дейност, техническата помощ, транзита и трансфера на изделия с двойна употреба.
   
    С оглед адаптирането към бързо променящите се технологични, икономически и политически обстоятелства през септември 2016 г. Комисията представи предложение за преработен регламент, с който се актуализират и разширяват действащите правила.
   
    През юни 2019 г. Съветът постигна съгласие по своя мандат за водене на преговори, като оттогава се проведоха тристранни срещи през октомври 2019 г., ноември 2019 г., февруари 2020 г. и септември 2020 г.
   
    Споразумението ще бъде представено на Корепер за одобрение. След това Парламентът и Съветът ще бъдат приканени да приемат на първо четене предложения регламент.
   
    Изделия с двойна употреба: Съветът постигна съгласие по мандат за водене на преговори (съобщение за медиите, 7 юни 2019 г.)
   
    Първоначално предложение на Комисията
   
    Актуализиране за 2020 г. на контролния списък на ЕС на изделията с двойна употреба

Коментари

  Все още няма направени коментари!
 Вашият коментар 

anti robot anti robot anti robot anti robot

   Всички полета са задължителни!

Последни новини

25 август 2021 г. - Нови преходни правила за произход стават приложими в областта на Пан-евро-средиземноморската зона
18 август 2021 г. - WTO публикува изчерпателна информация за тарифите и нетарифните мерки на 170 държави и митнически територии
13 август 2021 г. - Ръст на вноса и износа на България през първото полугодие на 2021 г.
28 юли 2021 г. - България се изкачи до 58-ма позиция в световния износ
19 юли 2021 г. - Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците
14 юли 2021 г. - Българският износ и внос се ускоряват през първите пет месеца на 2021 година
13 юли 2021 г. - Съветът приема временно освобождаване от ДДС при внос за дейности по купуване и даряване
12 юли 2021 г. - Доброто обучение по митнически контрол е все по-необходимо, въпросът е къде и как
07 юли 2021 г. - На 7 юли Българската митническа администрация отбелязва професионалния си празник
03 юли 2021 г. - Търговията ни с Канада отбелязва стабилен ръст през последните години
01 юли 2021 г. - От днес нови ДДС правила в Европейския съюз за внос на пратки до 150 евро
29 юни 2021 г. - Вносители на автомобили лъжат за повреди заради ДДС и мито
26 юни 2021 г. - Четириноги митнически служители ще откриват наркотици
24 юни 2021 г. - ЕС предлага модернизиране на Световната митническа организация
24 юни 2021 г. - Нов инструмент за съвременно и надеждно оборудване за митнически контрол
24 юни 2021 г. - Непосилни условия за българските производители при прилагането на Закона за акцизите и данъчните складове и наложените акцизи при търговия с енергийни продукти с двойно предназначение
23 юни 2021 г. - Приет е новият Устройствен правилник на Агенция „Митници“
11 юни 2021 г. - Въвеждане в експлоатация на актуализирана МИСВ във връзка с новия ДДС пакет за електронна търговия на 01.07.2021 г.
03 юни 2021 г. - Нов началник на митнически пункт Капитан Андреево
02 юни 2021 г. - От 3 юни 2021 г. влизат в сила ревизираните правила при пренос на парични средства
25 май 2021 г. - Намаляват броя на хората, работещи в митниците
22 май 2021 г. - Служителите на Агенция “Митници” ще се откажат от банковата си тайна
21 май 2021 г. - НАП и Агенция „Митници“ представят приоритетите си
20 май 2021 г. - Стефан Марашев отново митнически шеф в Свиленград
19 май 2021 г. - Трима нови заместник-директори в Агенция "Митници"

Общо 6669 записа в 267 страници:
« предходна  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ...  следваща »

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!