Архив новини

Специален доклад 13/2023: Одобрените икономически оператори - солидна митническа програма с неизползван потенциал и неравномерно изпълнение

838 разглеждания от 08 май 2023 г.

    На 5.05.2023 г. Европейската сметна палата публикува "Специален доклад 13/2023: Одобрените икономически оператори - солидна митническа програма с неизползван потенциал и неравномерно изпълнение".
   
    В този документ Палатата подчертава:
   
    1. За процеса: "... Програмата за ОИО се изпълнява от държавите членки, чиито митнически органи отговарят за издаването и управлението на разрешенията за ОИО в ЕС. Митническите органи на държавите членки могат да предоставят статут на ОИО на всеки икономически оператор, установен на митническата територия на ЕС, ако икономическият оператор отговаря на определени общоевропейски критерии, установени в МКС..." и "...държавите членки трябва да разполагат с ясни процедури за издаване на разрешения, с подробни национални инструкции и процедури...".
    2. Относно измерването на изпълнението: "...Законодателството и насоките, регулиращи програмата за ОИО, трябва да гарантират, че статут на ОИО се предоставя само на легитимни и уважавани търговци. То трябва също така да предоставя значими предимства на тези търговци, за да се опростят техните митнически процедури...". В контрола на изпълнението на митническото звено липсват подходящи ключови показатели за ефективност;
    3. Относно нарушенията на данъчното и митническото законодателство: "... Установихме, че един от критериите за допустимост, свързан със спазването на митническото законодателство и данъчните правила, е неясен и се тълкува различно в различните държави членки. Статут на ОИО не може да бъде предоставен на търговци, които сериозно или многократно са нарушавали митническите или данъчните правила, приложими към тяхната икономическа дейност. Критерият се прилага за: i) заявителите; ii) служителите, отговарящи за митническите въпроси на заявителите; и iii) лицата, които отговарят за заявителя или упражняват контрол върху управлението на заявителя...". Този критерий следва да обхваща всички нарушения, свързани с правилата за спазване на търговските правила;
    4. Относно ползите: "...Митническите органи трябва да предоставят предимства на ОИО от ЕС и от държави извън ЕС, които са подписали споразумения за взаимно признаване с ЕС12. Предимствата, които са посочени в МКС, са задължителни..." и още: - "...Еднаквото третиране на ОИО в ЕС насърчава търговците да кандидатстват за програмата за ОИО...": - "...Неравното третиране на ОИО в рамките на ЕС обаче не осигурява равнопоставеност на единния пазар и увеличава оперативните и финансовите рискове, свързани с митническите операции и бюджета на ЕС.
   
    В доклада на Сметната палата се препоръчва:
    1. С цел подобряване на регулаторната рамка на програмата на ЕС за УЕП, Комисията следва да: (а) да разработи понятието "сериозни и повтарящи се нарушения"; б) да задължи митническите органи на консултираните държави-членки да отговарят на консултациите относно изпълнението на критериите за ОИО в законодателството за ОИО; и в) да предостави обяснения относно приоритетното третиране на пратките, избрани за контрол в Насоките за ОИО.
    2. Разработване на система за мониторинг: "...Комисията, заедно с държавите членки, следва да подобри общата рамка за измерване на изпълнението на програмата на ЕС за ОИО..." и "...Комисията следва редовно да наблюдава правилното прилагане на програмата за ОИО съгласно законодателството за ОИО и споразуменията за взаимно признаване, и по-специално (а) редовно да следи дали държавите членки предоставят полагащите им се предимства на всички ОИО; б) да следи дали държавите членки координират действията си по наблюдение на търговците, които са ОИО и имат постоянни представителства в други държави членки; и в) да следи дали държавите членки използват последователно системата на икономическите оператори за регистриране на всички действия по управление на разрешенията за ОИО...".
   
    Special report 13/2023: Authorised Economic Operators – Solid customs programme with untapped potential and uneven implementation
   
    Replies of the European Commission to the European Court of auditors’ special report

Коментари

  Все още няма направени коментари!
 Вашият коментар 

anti robot anti robot anti robot anti robot

   Всички полета са задължителни!

Последни новини

30 януари 2024 г. - По искане на Полша: ЕС връща квотите за редица стоки от Украйна
27 януари 2024 г. - Павел Тонев: Правим нов пункт за камионите на Капитан Андреево, за Шенген контролът остава според риска
26 януари 2024 г. - 26 януари е Международният ден на митниците
24 януари 2024 г. - Проверките на ЕС на стоките от Китай носят риск от по-широк търговски конфликт
19 януари 2024 г. - Нова гранична система за осигуряване на бързо и безопасно преминаване на стоки през границите на Обединеното кралство
19 януари 2024 г. - Българските и румънските власти ще работят за облекчаване на трафика на "Дунав мост"
19 януари 2024 г. - Близо 80% е ръстът на задържаните фалшиви стоки за година
16 януари 2024 г. - България и още 4 страни от ЕС искат мита върху украинското зърно
12 януари 2024 г. - Към ноември 2023 г. вносът се свива по-бързо от износа
10 януари 2024 г. - Проверките по границите продължават от един до пет часа: Превозвачите недоволстват
09 януари 2024 г. - Износът ни тръгва на изток, защото Европа очаква рецесия
07 януари 2024 г. - Агенция "Митници" засилва контрола по границите заради Шенген
07 януари 2024 г. - Прехвърлят ГКПП Рудозем - Ксанти на АПИ и Агенция Митници
06 януари 2024 г. - От 15.01.2024 г. влиза в действие нова версия на МИСВ
05 януари 2024 г. - Великобритания ще иска здравен сертификат за някои вносни стоки от ЕС от 31 януари
04 януари 2024 г. - Световната митническа организация приветства новия генерален секретар
03 януари 2024 г. - Уведомление относно срока на ползване на вече отпечатани A.TR сертификати
01 януари 2024 г. - 150 митнически служители извършват проверки в данъчните складове за енергийнти продукти
21 декември 2023 г. - Пан-евро средиземноморските държави се споразумяха да отключат пълния потенциал за търговия в региона
18 декември 2023 г. - След ЕС и Лондон ще облага вноса от замърсяващи производства
15 декември 2023 г. - Управителният комитет на CELBET обсъди бъдещото развитие на митническото сътрудничество
15 декември 2023 г. - Павел Тонев: Предлагаме да се инициира канал за обмен на информация с трети държави за спазване на санкциите срещу Русия
15 декември 2023 г. - Износът на специална продукция е за 4.3 млрд. лв. през 2022 г.
12 декември 2023 г. - Вносът продължава да се свива повече от износа
10 декември 2023 г. - От 1 февруари 2024 г. става задължително включването на пощенски код в EORI записите

Общо 6873 записа в 275 страници:
« предходна  1  2  3  4  5  6  7  8 ...  следваща »

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!