Архив новини

Договорени са нови правила относно търговията с изделия с двойна употреба

1570 разглеждания от 09 ноември 2020 г.

    Скоро ЕС ще разполага с набор от нови правила, позволяващи по-отговорна, конкурентоспособна и прозрачна търговия с изделия с двойна употреба. Това представлява голяма група стоки, материали, софтуер и технологии, които могат да се използват както за граждански, така и за военни цели.
   
    Днес германското председателство на Съвета и представителите на Европейския парламент постигнаха предварително политическо споразумение по преработен регламент за въвеждане на режим на ЕС за контрол на износа, брокерската дейност, техническата помощ, транзита и трансфера на изделия с двойна употреба.
   
    "Днешното споразумение относно търговията с изделия с двойна употреба е важен принос за приспособяването на Европейския съюз към съвременните търговски предизвикателства. С новите правила се постига правилният баланс между укрепването на конкурентоспособността на ЕС, гарантирането на нашите интереси в областта на сигурността и утвърждаването на правата на човека. Благодарение на новите правила в бъдеще ще бъдем по-добре подготвени да позволим безпрепятственото осъществяване на законната търговия, но също така ще поставим акцент върху контрола на определени технологии, особено на изделията за кибернаблюдение, с които може да се злоупотребява във връзка с нарушения на правата на човека. Освен това укрепваме нашия общ подход на ЕС, като осигуряваме повече начини, по които държавите членки могат да си сътрудничат в областта на контрола на износа."
    Петер Алтмайер, федерален министър на икономиката и енергетиката на Германия и председател на Съвета
   
    Сега споразумението трябва да бъде одобрено от посланиците на държавите членки, заседаващи в рамките на Комитета на постоянните представители (Корепер). След това Парламентът и Съветът ще бъдат приканени да приемат на първо четене предложения регламент.
   
    Настоящата система на ЕС за контрол на износа на изделия с двойна употреба е в сила от 2009 г. Тази система обаче трябваше да бъде адаптирана към променящите се технологични, икономически и политически обстоятелства.
   
    В по-общ план целта на новите правила е да се засилят допълнително действията на ЕС за неразпространение на оръжия за масово унищожение и средствата за доставянето им, да се допринесе за мира, сигурността и стабилността в региона и да се спомогне за гарантиране на спазването на правата на човека и на международното хуманитарно право чрез контролиране на износа на изделия с двойна употреба от Европейския съюз.
   
    Основните елементи на договорения регламент са, както следва:
    — с цел да се предотвратят нарушенията на правата на човека и заплахите за сигурността, свързани с потенциалната злоупотреба с технологиите за кибернаблюдение, новите правила включват разпоредби, с които тези технологии подлежат на по-строг контрол върху износа при определени обстоятелства
    — освен това регламентът вече включва механизъм за координация на равнище ЕС, който дава възможност за по-голям обмен между държавите членки по отношение на износа на изделия за кибернаблюдение
    — с регламента се въвеждат две нови, общи разрешителни на ЕС за износ на изделия с двойна употреба — едно за криптографски изделия и едно за вътрешногрупови трансфери на технологии при определени обстоятелства, като по този начин се намалява значително административната тежест както за дружествата, така и за лицензиращите органи
    — с регламента също така се засилва прилагането на контрола чрез подобряване на сътрудничеството между лицензиращите и митническите органи и се въвеждат механизми, които позволяват на държавите членки да засилят сътрудничеството си в тази област
    — с регламента се въвежда нова разпоредба относно трансмисивния контрол, с която се позволява в определени случаи на дадена държава членка да въведе контрол върху износа въз основа на законодателството, установено от друга държава членка, като по този начин се дава възможност за трансграничен ефект от контрола на износа на държавите членки
    — с регламента се хармонизират на равнище ЕС правилата, приложими за някои услуги по отношение на изделията с двойна употреба, които понастоящем се регулират на национално равнище (техническа помощ)
    — нови правила за докладване ще позволят по-голямапрозрачност при търговията с изделия с двойна употреба, като същевременно се зачита поверителността на търговските тайни и на интересите на националната сигурност.
   
    Обща информация и следващи стъпки
   
    Съгласно международните ангажименти държавите — членки на ЕС, трябва да разполагат с мерки на национално равнище за предотвратяване на разпространението на ядрени, химични или биологични оръжия и техните носители. Това включва контрол върху изделията с двойна употреба, вкл. върху свързаните с тях материали, оборудване и технологии за износ, които могат да бъдат използвани както за граждански, така и за военни цели, в т.ч. за посочените по-горе цели.
   
    За тази цел през 2009 г. ЕС прие регламент за въвеждане на режим за контрол на износа, брокерската дейност, техническата помощ, транзита и трансфера на изделия с двойна употреба.
   
    С оглед адаптирането към бързо променящите се технологични, икономически и политически обстоятелства през септември 2016 г. Комисията представи предложение за преработен регламент, с който се актуализират и разширяват действащите правила.
   
    През юни 2019 г. Съветът постигна съгласие по своя мандат за водене на преговори, като оттогава се проведоха тристранни срещи през октомври 2019 г., ноември 2019 г., февруари 2020 г. и септември 2020 г.
   
    Споразумението ще бъде представено на Корепер за одобрение. След това Парламентът и Съветът ще бъдат приканени да приемат на първо четене предложения регламент.
   
    Изделия с двойна употреба: Съветът постигна съгласие по мандат за водене на преговори (съобщение за медиите, 7 юни 2019 г.)
   
    Първоначално предложение на Комисията
   
    Актуализиране за 2020 г. на контролния списък на ЕС на изделията с двойна употреба

Коментари

  Все още няма направени коментари!
 Вашият коментар 

anti robot anti robot anti robot anti robot

   Всички полета са задължителни!

Последни новини

07 април 2021 г. - Важно за икономическите оператори, допускащи за свободно обращение след 01.01.2021 г. стоки, които са изпратени от Обединеното кралство
02 април 2021 г. - Промени в ППЗДДС относно дистанционните продажби на стоки и прилагането на специалните режим
01 април 2021 г. - Специален доклад на Европейската сметна палата относно митническия контрол
01 април 2021 г. - От 01.04.2021 г. данъчно задължените лица ще имат достъп до е-услуги на НАП за предварителна регистрация за специалните режими „извън Съюза“, „в Съюза“ и „Внос“
26 март 2021 г. - ЕП одобри новите правила за износ от ЕС на стоки с двойна употреба
20 март 2021 г. - Нови митнически споразумения с Швейцария и Норвегия
19 март 2021 г. - Готови ли сте за ICS2?
12 март 2021 г. - Великобритания отлага до 2022 г. проверките на вноса от ЕС след Brexit
12 март 2021 г. - Въглероден налог върху вноса
12 март 2021 г. - През януари износът на стоки от България за трети страни намалява с 22.6%
05 март 2021 г. - Как пандемията промени мястото на български стоки на китайския пазар?
04 март 2021 г. - Нова Система за контрол на вноса 2 (СКВ2) – фаза 1
19 февруари 2021 г. - Европейската комисия определи посоката на отворена, устойчива и решителна търговска политика
18 февруари 2021 г. - Търговия с Китай - полезни наръчници за млади предприемачи
15 февруари 2021 г. - Асоциацията на световните търговски центрове организира обучения за използване на "The Global Trade Helpdesk"
10 февруари 2021 г. - Вносът на стоки се е свил повече от износа през миналата година
09 февруари 2021 г. - Срив на британския износ в ЕС с 68% след напускането на Съюза
04 февруари 2021 г. - IRU проведе специализиран семинар на тема "TIR като решение за BREXIT"
04 февруари 2021 г. - Търговията на Китай с Централна и Източна Европа за пръв път надвиши $100 млрд.
04 февруари 2021 г. - Ролята на карнетите АТА за улеснение на бизнеса по време на пандемията от COVID-19
29 януари 2021 г. - Новитe правила за начисляване на ДДС при внос на колети и пакети
27 януари 2021 г. - Португалското председателство на Съвета на Европейския съюз организира уебинар, посветен на търговската политика на ЕС
27 януари 2021 г. - Агенция „Митници“ събра 91.8 млн. лева повече приходи от планираното за 2020 г.
26 януари 2021 г. - 26 януари - Международен ден на митниците
20 януари 2021 г. - От 1 януари 2021 г. нулево мито в Украйна за внос на вино от ЕС

Общо 6858 записа в 275 страници:
« предходна ... 9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 ...  следваща »

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!