Архив новини

ЕС предлага модернизиране на Световната митническа организация

684 разглеждания от 24 юни 2021 г.

    ЕС представя за пръв път инициативата си за широка реформа на Световната митническа организация (СМО) — световния форум, който оформя международните стандарти и общите действия в областта на митниците. Инициативата за модернизиране ще спомогне за укрепване на позицията на СМО като ключова многостранна институция и ще ѝ помогне да се справя по-ефективно с промените в днешната постоянно променяща се международна търговска среда, като същевременно подкрепя екологичния и цифровия преход. Инициативата на ЕС ще бъде представена на всички членове на СМО на заседанието на Съвета на СМО, което започва днес.
   
    СМО има над 180 членове, в това число ЕС и неговите държави членки. Като единствената световна организация, занимаваща се с митнически дела, СМО е ангажирана със значителен брой въпроси в тази област, както и с въпроси, свързани с международната търговия, сигурността и транспорта. От създаването си преди почти 65 години обаче СМО никога не е била подлагана на цялостна реформа, въпреки дълбоките промени в международната търговия и новите предизвикателства, пред които са изправени националните митнически администрации по света. По-конкретно ЕС вижда необходимост от по-ясно приоритизиране на работата на СМО в съответствие с предизвикателствата през следващите десетилетия, от подобрения в нейното управление и в процеса ѝ на вземане на решения, както и в нейната ефикасност.
   
    Инициативата за модернизиране, предложена тази седмица от ЕС, е под формата на поредица от препоръки, в които се подчертават основните дейности на организацията и същевременно се дава ясна насока за бъдещата ѝ работа, която може да подобри нейния международен авторитет и да я превърне в по-ефективен участник в насърчаването на безопасната, сигурна и законна търговия. Накратко, представянето от ЕС включва триетапен подход към стратегическата реформа:
   
    Първо, СМО следва да се съсредоточи в по-голяма степен върху стратегическите приоритети, отразяващи най-важните предизвикателства на 21-ви век. По-специално СМО следва да се съсредоточи върху цифровизацията на митниците и използването на данни, включително за справяне с разрастването на електронната търговия и обмена на информация; приноса на митниците за опазването на околната среда и екологичната програма; разработване на подходи за обслужване на едно гише и координирано управление на границите с цел опростяване на митническото оформяне за предприятията; засилване на управлението на риска от страна на митническите органи.
    Второ, методите на управление в СМО следва да бъдат допълнително осмислени, за да може организацията да изпълнява пълноценно своята роля в динамичната международна среда. Прозрачността, институционалните процеси и процесите на вземане на решения трябва да бъдат подобрени, като се използват по най-добрия начин ресурсите, с които разполага организацията.
    Трето, средствата за финансиране на СМО следва да бъдат разгледани, за да се гарантира дългосрочната устойчивост на Организацията и да се подобри нейната позиция в глобалната многостранна структура, особено след пандемията от COVID-19 и като част от икономическото възстановяване.
   
    Контекст
   
    От създаването си през 1952 г. СМО никога не е била обект на цялостна реформа и, макар в миналото да бяха отправени редица предложения за модернизиране, ЕС зае позицията, че следва да бъде приложен по-всеобхватен и последователен подход.
   
    Днешното представяне е в съответствие с целите, формулирани в неотдавнашното съобщение на Комисията относно преглед на търговската политика — най-вече осигуряване на основана на правила рамка в областта на търговията, която да засили гъвкавостта и устойчивостта на веригите на доставки и да подпомага цифровия и екологичния преход. Една такава инициатива би била в съответствие и със стратегията на Комисията и ЕСВД за съживяване и укрепване на многостранния ред и за водеща роля на ЕС в многостранните организации чрез заемане на единна позиция.
   
    Следващи стъпки
   
    След приключването на заседанието на Съвета на СМО тази седмица се очаква на следващите си заседания СМО да задълбочи обсъжданията по инициативата на ЕС за модернизиране и да я включи като стратегическа програма в новия си цикъл на политиката.
   
    За повече информация
   
    Представяне от ЕС към модернизиране на СМО: Реформиране на Световната митническа организация
   
    Обновено многостранно сътрудничество, съобразено с 21-ви век: програма на ЕС
   
    Съобщение относно преглед на търговската политика

Коментари

  Все още няма направени коментари!
 Вашият коментар 

anti robot anti robot anti robot anti robot

   Всички полета са задължителни!

Последни новини

25 октомври 2021 г. - ЕК публикува ново издание на Ръководството за митническата стойност на стоките
05 октомври 2021 г. - Публикувана е номенклатурата на HS 2022
04 октомври 2021 г. - Над 1 млрд. лв. приходи от акцизи, ДДС при внос и мита постигна Агенция „Митници“ през август
04 октомври 2021 г. - Лондон се готви да заплаши Брюксел заради част от сделката за Брекзит
28 септември 2021 г. - ЕВРОПАЛАТИ призовава за влизане в сила на търговското споразумение между ЕС и МЕРКОСУР
27 септември 2021 г. - Изменения в Конвенция ТИР
21 септември 2021 г. - Русия удължи забраната за внос на храни от ЕС
20 септември 2021 г. - Павел Тонев се срещна със заместник-министъра на търговията на Турция Ръза Туна Турагай
18 септември 2021 г. - ЕК сформира Група на високо равнище, относно бъдещето на Митническия съюз на ЕС
14 септември 2021 г. - Великобритания отлага митническите проверки на вноса от ЕС
02 септември 2021 г. - Митниците отчитат най-високите касови постъпления от 5 години
31 август 2021 г. - Ръководствата на българските и турските митници ще проведат среща през септември
30 август 2021 г. - Есенна сесия на форума „Международен ден за внос и износ“
25 август 2021 г. - Нови преходни правила за произход стават приложими в областта на Пан-евро-средиземноморската зона
18 август 2021 г. - WTO публикува изчерпателна информация за тарифите и нетарифните мерки на 170 държави и митнически територии
13 август 2021 г. - Ръст на вноса и износа на България през първото полугодие на 2021 г.
28 юли 2021 г. - България се изкачи до 58-ма позиция в световния износ
19 юли 2021 г. - Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за митниците
14 юли 2021 г. - Българският износ и внос се ускоряват през първите пет месеца на 2021 година
13 юли 2021 г. - Съветът приема временно освобождаване от ДДС при внос за дейности по купуване и даряване
12 юли 2021 г. - Доброто обучение по митнически контрол е все по-необходимо, въпросът е къде и как
07 юли 2021 г. - На 7 юли Българската митническа администрация отбелязва професионалния си празник
03 юли 2021 г. - Търговията ни с Канада отбелязва стабилен ръст през последните години
01 юли 2021 г. - От днес нови ДДС правила в Европейския съюз за внос на пратки до 150 евро
29 юни 2021 г. - Вносители на автомобили лъжат за повреди заради ДДС и мито

Общо 6882 записа в 276 страници:
« предходна ... 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...  следваща »

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!