Архив новини

Търговската защита на ЕС през 2022 г.

287 разглеждания от 11 септември 2023 г.

    В приетия доклад за 2022 г. относно действията на ЕС в областта на търговската защита се установява, че през 2022 г. Европейската комисия е продължила да бъде активна и решителна в защитата на производителите от ЕС срещу нелоялни търговски практики, като стриктно е прилагала законодателството и е гарантирала ефективността на наложените мерки. Комисията също така предприе действия с оглед на това третите държави правилно да прилагат правилата за търговска защита, като отбеляза някои успехи при осигуряването на непрекъснат достъп за производителите от ЕС до експортните пазари. До края на 2022 г. бяха предприети около 177 мерки, от които почти една пета са насочени към практики на заобикаляне на вече предприети мерки.
   
    Най-голям брой мерки на ЕС за търговска защита засягат вноса от Китай, Русия, Индия, Корея и САЩ. Благодарение на мерките на ЕС за търговска защита почти половин милион работни места в производството в ЕС са защитени в сектори, свързани със стоманата и алуминия, и в химическата и керамичната промишленост. Дъмпинговият и субсидираният внос от Китай продължава да нанася най-много вреди на европейското производство.
   
    Наблюдение и правоприлагане, за да се гарантира ефективността
   
    За да се гарантира ефективността на инструментите на ЕС за търговска защита, от основно значение е да се наблюдават приетите мерки и да се предприемат подходящи действия при заобикалянето им. През 2022 г. всички регламенти, с които се налагат окончателни мерки, включваха клаузи за наблюдение, за да се сведат до минимум рисковете от заобикаляне на мерките.
   
    През 2022 г. Комисията започна две разследвания във връзка със заобикаляне на мерки и едно разследване за неутрализиране на ефекта от мерки, за да разгледа предполагаемите действия на износители, целящи избягване митата и ограничаване на ефективността им.
   
    Търговската защита и агресивната война на Русия срещу Украйна
   
    След непровокираната и неоправдана военна агресия на Русия срещу Украйна ЕС суспендира вносните мита върху целия украински износ за ЕС, което включва преустановяване на всички действащи мерки на ЕС за търговска защита по отношение на вноса от Украйна (по-специално горещовалцовани плоски продукти от желязо, от нелегирани стомани или от други легирани стомани и определени видове безшевни тръби).
   
    Защитната мярка на ЕС по отношение на стоманата беше прекратена спрямо вноса от Украйна.
   
    Що се отнася до антидъмпинговите мерки за вноса от Русия и Беларус, към които се прилагат ограничителни мерки (санкции), Комисията запази своите мерки за търговска защита, дори по отношение на санкционираните продукти. Този аспект не промени констатациите от разследванията, при които се установиха нанасящи вреда нелоялни търговски практики от страна на Русия и Беларус. Защитните квоти на ЕС за стоманата, които преди това бяха определени за Русия и Беларус, бяха преразпределени към други държави износителки, пропорционално на техния дял от общия внос през 2021 г., като по този начин се гарантира, че нуждите на ползвателите на стомана в ЕС ще бъдат удовлетворени.
   
    Разследвания в трети държави, засягащи износа на ЕС
   
    Предприемането на необходимите мерки с оглед на това третите държави правилно да прилагат правилата за търговска защита също беше важно, тъй като намесата на Комисията доведе до някои успехи с оглед на непрекъснатия достъп на производителите от ЕС до експортните пазари. През 2022 г. се наблюдава значителен спад в броя на мерките за търговска защита, наложени срещу износа на ЕС — спад до 12 в сравнение с 30 през предходната година.
   
    Що се отнася до новите разследвания, започнати срещу държави — членки на ЕС, през 2022 г. имаше значително намаление, като бяха започнати само 7 нови разследвания (3 антидъмпингови и 4 процедури за защитни мерки) в сравнение с 26 през 2021 г. Това е една от най-малките стойности за новите разследвания, започнати срещу износа на ЕС през последното десетилетие.
   
    Контекст — общи статистически данни
   
    Към края на 2022 г. действаха 177 мерки за търговска защита, 151 от които бяха антидъмпингови, 25 антисубсидийни и 1 защитна. 38 от действащите мерки са резултат от разследвания за заобикаляне на мерки.
   
    Бяха започнати пет нови разследвания и 41 разследвания в рамките на преглед в сравнение с 14 и 28 съответно през 2021 г. През 2022 г. Комисията наложи 11 окончателни мерки спрямо 12 през 2021 г.
   
    Най-голям брой мерки на ЕС за търговска защита засягат вноса от Китай, Русия, Индия, Корея и САЩ. Държавата, която най-честно използва инструментите за търговска защита срещу износа от ЕС, е САЩ (38 действащи мерки), следвани от Китай и Турция с по 18, след това Бразилия с 11, както и Канада и Индонезия с 9 действащи мерки.
   
    За повече информация
   
    Доклад за търговската защита на ЕС за 2022 г.
   
    Работен документ на службите на Комисията, 2022 г.
   
    Политиката на ЕС за търговска защита

Коментари

  Все още няма направени коментари!
 Вашият коментар 

anti robot anti robot anti robot anti robot

   Всички полета са задължителни!

Последни новини

20 февруари 2024 г. - Митниците и НАП се сливат в единна приходна агенция
16 февруари 2024 г. - Формулярите T2L и T2LF стават електронни от м. март 2024 г.
16 февруари 2024 г. - Отчет за дейността на Агенция Митници през 2023 г.
14 февруари 2024 г. - Промяна в датата за въвеждане в експлоатация на Системата за контрол на вноса 2 (СКВ2) – фаза 3
13 февруари 2024 г. - Допитване на DG TAXUD относно Централизирано оформяне при внос
12 февруари 2024 г. - Промени в Делегирания регламен 2015/2446 и Регламента за изпълнение 2015/2447
09 февруари 2024 г. - Вносът на стоки от страни извън ЕС се свива почти с 20%
31 януари 2024 г. - Шест български организации от публичния и частния сектор получиха Сертификат за заслуги на Световната митническа организация
30 януари 2024 г. - По искане на Полша: ЕС връща квотите за редица стоки от Украйна
27 януари 2024 г. - Павел Тонев: Правим нов пункт за камионите на Капитан Андреево, за Шенген контролът остава според риска
26 януари 2024 г. - 26 януари е Международният ден на митниците
24 януари 2024 г. - Проверките на ЕС на стоките от Китай носят риск от по-широк търговски конфликт
19 януари 2024 г. - Нова гранична система за осигуряване на бързо и безопасно преминаване на стоки през границите на Обединеното кралство
19 януари 2024 г. - Българските и румънските власти ще работят за облекчаване на трафика на "Дунав мост"
19 януари 2024 г. - Близо 80% е ръстът на задържаните фалшиви стоки за година
16 януари 2024 г. - България и още 4 страни от ЕС искат мита върху украинското зърно
12 януари 2024 г. - Към ноември 2023 г. вносът се свива по-бързо от износа
10 януари 2024 г. - Проверките по границите продължават от един до пет часа: Превозвачите недоволстват
09 януари 2024 г. - Износът ни тръгва на изток, защото Европа очаква рецесия
07 януари 2024 г. - Агенция "Митници" засилва контрола по границите заради Шенген
07 януари 2024 г. - Прехвърлят ГКПП Рудозем - Ксанти на АПИ и Агенция Митници
06 януари 2024 г. - От 15.01.2024 г. влиза в действие нова версия на МИСВ
05 януари 2024 г. - Великобритания ще иска здравен сертификат за някои вносни стоки от ЕС от 31 януари
04 януари 2024 г. - Световната митническа организация приветства новия генерален секретар
03 януари 2024 г. - Уведомление относно срока на ползване на вече отпечатани A.TR сертификати

Общо 6831 записа в 274 страници:
 1  2  3  4  5  6 ...  следваща »

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!