Архив новини

Специален доклад 13/2023: Одобрените икономически оператори - солидна митническа програма с неизползван потенциал и неравномерно изпълнение

496 разглеждания от 08 май 2023 г.

    На 5.05.2023 г. Европейската сметна палата публикува "Специален доклад 13/2023: Одобрените икономически оператори - солидна митническа програма с неизползван потенциал и неравномерно изпълнение".
   
    В този документ Палатата подчертава:
   
    1. За процеса: "... Програмата за ОИО се изпълнява от държавите членки, чиито митнически органи отговарят за издаването и управлението на разрешенията за ОИО в ЕС. Митническите органи на държавите членки могат да предоставят статут на ОИО на всеки икономически оператор, установен на митническата територия на ЕС, ако икономическият оператор отговаря на определени общоевропейски критерии, установени в МКС..." и "...държавите членки трябва да разполагат с ясни процедури за издаване на разрешения, с подробни национални инструкции и процедури...".
    2. Относно измерването на изпълнението: "...Законодателството и насоките, регулиращи програмата за ОИО, трябва да гарантират, че статут на ОИО се предоставя само на легитимни и уважавани търговци. То трябва също така да предоставя значими предимства на тези търговци, за да се опростят техните митнически процедури...". В контрола на изпълнението на митническото звено липсват подходящи ключови показатели за ефективност;
    3. Относно нарушенията на данъчното и митническото законодателство: "... Установихме, че един от критериите за допустимост, свързан със спазването на митническото законодателство и данъчните правила, е неясен и се тълкува различно в различните държави членки. Статут на ОИО не може да бъде предоставен на търговци, които сериозно или многократно са нарушавали митническите или данъчните правила, приложими към тяхната икономическа дейност. Критерият се прилага за: i) заявителите; ii) служителите, отговарящи за митническите въпроси на заявителите; и iii) лицата, които отговарят за заявителя или упражняват контрол върху управлението на заявителя...". Този критерий следва да обхваща всички нарушения, свързани с правилата за спазване на търговските правила;
    4. Относно ползите: "...Митническите органи трябва да предоставят предимства на ОИО от ЕС и от държави извън ЕС, които са подписали споразумения за взаимно признаване с ЕС12. Предимствата, които са посочени в МКС, са задължителни..." и още: - "...Еднаквото третиране на ОИО в ЕС насърчава търговците да кандидатстват за програмата за ОИО...": - "...Неравното третиране на ОИО в рамките на ЕС обаче не осигурява равнопоставеност на единния пазар и увеличава оперативните и финансовите рискове, свързани с митническите операции и бюджета на ЕС.
   
    В доклада на Сметната палата се препоръчва:
    1. С цел подобряване на регулаторната рамка на програмата на ЕС за УЕП, Комисията следва да: (а) да разработи понятието "сериозни и повтарящи се нарушения"; б) да задължи митническите органи на консултираните държави-членки да отговарят на консултациите относно изпълнението на критериите за ОИО в законодателството за ОИО; и в) да предостави обяснения относно приоритетното третиране на пратките, избрани за контрол в Насоките за ОИО.
    2. Разработване на система за мониторинг: "...Комисията, заедно с държавите членки, следва да подобри общата рамка за измерване на изпълнението на програмата на ЕС за ОИО..." и "...Комисията следва редовно да наблюдава правилното прилагане на програмата за ОИО съгласно законодателството за ОИО и споразуменията за взаимно признаване, и по-специално (а) редовно да следи дали държавите членки предоставят полагащите им се предимства на всички ОИО; б) да следи дали държавите членки координират действията си по наблюдение на търговците, които са ОИО и имат постоянни представителства в други държави членки; и в) да следи дали държавите членки използват последователно системата на икономическите оператори за регистриране на всички действия по управление на разрешенията за ОИО...".
   
    Special report 13/2023: Authorised Economic Operators – Solid customs programme with untapped potential and uneven implementation
   
    Replies of the European Commission to the European Court of auditors’ special report

Коментари

  Все още няма направени коментари!
 Вашият коментар 

anti robot anti robot anti robot anti robot

   Всички полета са задължителни!

Последни новини

21 април 2024 г. - Задържаниите на МП „Капитан Андреево“ 400 кг хероин е рекорд
16 април 2024 г. - Движението на акцизни стоки вече е интегрирано с новата автоматизирана система за износ на ЕС
13 април 2024 г. - Технически дефект в системата на митниците временно затрудни обработката
11 април 2024 г. - Европарламентът се застъпи за сухопътния Шенген за България и Румъния
09 април 2024 г. - Агенция Митници има нов директор
09 април 2024 г. - Страните от ЕС се споразумяха за временни ограничения върху вноса на някои украински хранителни продукти
08 април 2024 г. - На 30 април 2024 г. Обединеното Кралство ще въведе второ ниво на Border Targeting Operation Model (BTOM)
03 април 2024 г. - Задържаха шефката на Агенция Митници и заместникa ѝ при операция на ДАНС
31 март 2024 г. - България и Румъния се присъединиха към Шенгенското пространство
28 март 2024 г. - Експерт с международен митнически опит поема Териториална дирекция „Митница София“
25 март 2024 г. - Смениха шефовете на пунктове "Капитан Андреево", "Калотина" и "Лесово"
23 март 2024 г. - Митницата в Пловдив е с нов шеф
20 март 2024 г. - 20 митнически служители са отстранени от работа заради сигнали за искани подкупи
20 март 2024 г. - Ученици от ФСПГ - Монтана гостуваха на МБ Летище София
19 март 2024 г. - Митничар от Бургас е участвал в схема за търговия с имитиращи стоки
19 март 2024 г. - ЕС въвежда мито върху зърното от Русия и Беларус
14 март 2024 г. - Европейският парламент приема своята позиция относно основната реформа на Митническия кодекс на ЕС
13 март 2024 г. - Износът извън ЕС продължава да намалява двуцифрено
05 март 2024 г. - Агенция „Митници“ започва проект за сътрудничество със Службата „Митници и гранична защита“ на САЩ
05 март 2024 г. - Българските митници готови за Шенген
01 март 2024 г. - Влиза в сила пълната забрана за внос на руски нефт
29 февруари 2024 г. - Новата лаборатория на Капитан Андреево ще намали чакането 10 пъти
20 февруари 2024 г. - Митниците и НАП се сливат в единна приходна агенция
16 февруари 2024 г. - Формулярите T2L и T2LF стават електронни от м. март 2024 г.
16 февруари 2024 г. - Отчет за дейността на Агенция Митници през 2023 г.

Общо 6853 записа в 275 страници:
 1  2  3  4  5  6 ...  следваща »

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!