Архив новини

Актуална информация по отношение на въвеждане на централни услуги на DG TAXUD за икономически оператори

221 разглеждания от 20 септември 2017 г.

    1. Нормативна уредба
   
    След 1 май 2016 г. е в сила ново митническо законодателство на Съюза, уредено с Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза, Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза.
   
    Съгласно разпоредбата на чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза, всеки обмен на информация, като например декларации, заявления или решения, между митническите органи и между икономическите оператори и митническите органи, както и съхранението на тази информация съгласно митническото законодателство, се извършва посредством използването на средства за електронна обработка на данни.
   
    Съгласно разпоредбата на чл. 66б, ал. 2 от Закона за митниците, директорът на Агенция „Митници" със заповед определя изискванията за обмена и съхранението на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни.
   
    В изпълнение на работната програма от 2.10.2017 г. ще бъде въведена в реална експлоатация Системата „МКС: митнически решения", посочена в чл. 2, параграф 5 от Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446, чл. 2 от Делегиран Регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията и Решение за Работната програма за МКС. В системата са обхванати следните заявления и разрешения:
   
    Заявление или разрешение за статус на одобрен получател за режим съюзен транзит
    Заявление или разрешение за статус на одобрен издател на доказателство за митническия статус на съюзни стоки
    Заявление или разрешение за статус на одобрен изпращач за режим съюзен транзит
    Заявление или разрешение за статус на одобрен получател за режим ТИР
    Заявление или разрешение за статус на одобрен измервач на теглото на банани
    Заявление или разрешение за централизирано оформяне
    Заявление или разрешение за предоставяне на общо обезпечение, включително за евентуално намаление или освобождаване
    Заявление или разрешение за опростяване на определянето на сумите, които са част от митническата стойност на стоките
    Заявление или разрешение за управление на съоръжения за складиране за митническо складиране на стоки в обществен митнически склад тип I
    Заявление или разрешение за управление на съоръжения за складиране за митническо складиране на стоки в обществен митнически склад тип II
    Заявление или разрешение за управление на съоръжения за складиране за митническо складиране на стоки в частен митнически склад
    Заявление или разрешение за отсрочване на плащане
    Заявление или разрешение за митническо деклариране чрез вписване на данни в отчетността на декларатора, включително за режим износ
    Разрешение за използване на електронен транспортен документ като митническа декларация
    Заявление или разрешение за използване на режим специфична употреба
    Заявление или разрешение за използване на режим активно усъвършенстване
    Заявление или разрешение за използване на режим пасивно усъвършенстване
    Заявление или разрешение за откриване на редовна корабна линия
    Заявление или разрешение за самооценка
    Заявление или разрешение за използване на опростена декларация
    Заявление или разрешение за използване на пломби от специален тип
    Заявление или разрешение за използване на режим временен внос
    Заявление или разрешение за използване на декларация за транзит с намален набор от данни
    Заявление или разрешение за управление на съоръжения за складиране за временно складиране на стоки
   
    2. Регистрация за икономическите оператори
   
    С оглед цитираните законови разпоредби и предвид заложените срокове в Решение за изпълнение (ЕС) 2016/578 на Комисията от 11 април 2016 година за създаване на работна програма относно разработването и въвеждането на електронните системи, предвидени в Митническия кодекс на Съюза, подзаконовите нормативни актове в областта на обмена на информация между митническите органи и икономическите оператори посредством използването на средства за електронна обработка на данни, следва да бъдат актуализирани.
   
    Регистрацията е уредена със Заповед № ЗАМ-1203/13.09.2017 г. на директора на Агенция ,,Митници" по чл. 66б, ал. 2 от Закона за митниците, която предстои да бъде обнародвана в ,,Държавен вестник" и ще влезе в сила от датата на обнародването ѝ. Действащата към момента Заповед № ЗАМ-1127/04.11.2016 г. на директора на Агенция ,,Митници" (обн. ДВ, брой 94 от 25.11.2016 г.) ще бъде отменена. Заповед № ЗАМ-1203/13.09.2017 г. е публикувана в секция Проекти на документи/Документи Регистрация.
   
    3. Ред за регистрация
   
    За икономическите оператори, които към 2.10.2017 г. притежават регистрация по реда на Заповед № ЗАМ-1127/04.11.2016 г. е предвиден преходен период в съответствие с раздел VI на Заповед № ЗАМ-1203/13.09.2017 г., в който следва да се регистрират съгласно новите изисквания.
   
    За икономически оператори, които към 2.10.2017 г. не притежават регистрация за ползване на функционалности на информационните системи на Агенция „Митници", следва да се регистрират по реда на Заповед № ЗАМ-1203/13.09.2017 г.
   
    Регистрацията по реда на Заповед № ЗАМ-1203/13.09.2017 г. ще може да се извършва след 2.10.2017 г. в е-Портала на Агенция „Митници" (e-customs.bg).
   
    4. Достъп до централни услуги на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз"
   
    От 2.10.2017 г. ще бъде въведена в реална експлоатация централната услуга на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз" за подаване на заявление за посочените по-горе митнически решения.
   
    Предоставената централна услуга ще предостави хармонизиран потребителски интерфейс за взаимодействие на икономическите оператори с митническите органи (Търговски портал за митническите решения), който ще позволи на потребителите:
    да изготвят и подават заявления до съответните митнически органи;
    да управлява заявленията и разрешенията и да отговаря на исканията на митническите органи;
    да разглежда и отпечатва заявленията и разрешенията;
   
    Централната услуга ще е достъпна от 2.10.2017 г. на адрес: https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/ , само след извършване на регистрация съгласно новите изисквания по Заповед № ЗАМ-1203/13.09.2017 г.
   
    За въпроси и допълнителна информация: e-mail: servicedesk@customs.bg, тел: +359 2 98594980, web: https://servicedesk.customs.bg/

Коментари

elen7@mail.bg
2017-12-09 22:46:46
  Днес 09/12/2017 модула за регистрация на икономическите оператори все още не работи. До кога е този преходен период ?
 Вашият коментар 

anti robot anti robot anti robot anti robot

   Всички полета са задължителни!

Последни новини

19 март 2018 г. - Второ национално ученическо състезание по „Митнически и данъчен контрол“ проведе СА „Д. А. Ценов” в гр. Пловдив
13 март 2018 г. - Износът за трети страни през януари расте двуцифрено
09 март 2018 г. - Тръмп подписа разпореждането за вносните мита за стоманата и алуминия
07 март 2018 г. - ЕС предлага на Великобритания ограничена търговска сделка
06 март 2018 г. - Как митата на Тръмп ще засегнат потребителите и компаниите
02 март 2018 г. - 40% от внесения в ЕС мед е от Китай
02 март 2018 г. - В периода 03.03.-05.03.2018 г. са възможни затруднения при обработката на митнически документи
01 март 2018 г. - ЕС и Япония искат сделката за свободна търговия да влезе в сила преди Брекзит
20 февруари 2018 г. - Брюксел предупреди, че ще вземе ответни мерки, ако САЩ наложат пречки за европейския износ
20 февруари 2018 г. - ЕС се отказва от гранични проекти с Украйна
20 февруари 2018 г. - Всички гранични пунктове спряха работа за час заради технически проблем
20 февруари 2018 г. - Двоен ръст на износа на български вина за Китай
16 февруари 2018 г. - 1000 кг прекурсор за производството на синтетични наркотици задържаха митнически служители от Митница Аерогара София
13 февруари 2018 г. - 748 кг наркотици бяха унищожени в инсинератора на Александровска болница
12 февруари 2018 г. - Евродепутати ще посетят българо-турската граница
09 февруари 2018 г. - Митниците и жандармерията проверяват фабрики за нелегални цигари
09 февруари 2018 г. - Вносът от трети страни се увеличава с близо една четвърт през 2017 г.
09 февруари 2018 г. - Очаква се съдбата на Митническия съюз между Турция и ЕС да бъде основна тема на 27 февруари в София
08 февруари 2018 г. - 215 минаха през първото сито за митничари
06 февруари 2018 г. - Лондон изключва какъвто и да е митнически съюз с ЕС след Брекзит
05 февруари 2018 г. - Българските митници през 2017 г
05 февруари 2018 г. - Държавата отчете най-ниското ниво на контрабандата на цигари до момента
02 февруари 2018 г. - Стартира национална информационна кампания за борба срещу нелегалната търговия на цигари
01 февруари 2018 г. - Зона „Изток“ на ГКПП-Дунав мост – Русе-Гюргево е пусната в пробна експлоатация
01 февруари 2018 г. - Информация за регистрация на икономическите оператори

Общо 6093 записа в 244 страници:
 1  2  3  4  5  6 ...  следваща »
Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!