Air Waybill - въздушна товарителница

    Въздушната товарителница, за разлика от останалите товарителници, представлява стоково-разпоредителен документ и намира приложение в международните авиационни превози на стоки и пратки. Международното транспортно право допуска прехвърлянето й във владение на друг субект, въпреки че тя винаги е поименна. Това става чрез оформянето на конкретизирано поименно джиро. Друга особеност, характерна за въздушната товарителница, е че изпращачът може да се разпорежда с посоката на товара, т.е. по време на полета той може да промени междинната или крайната аерогара.
    В практиката са известни и намират приложение два основни вида въздушни товарителници, като втората е т.нар. “карго” авиотоварителница. Тя няма самостоятелно приложение и се явява вътрешна за съответния агент-превозвач, като е възможно товарите по няколко “карго” товарителници да летят заедно с една обща авиотоварителница, към която са приложени съответния брой “карго” такива. По този начин на практика се сформира групажен превоз с общи начален и краен пункт за съответния агент-превозвач.
    Основната авиотоварителница се издава в три оригинални екземпляра и в още единадесет допълнителни копия, като предназначението им е:
    Оригинал 1 – за превозвача (авиокомпанията)
    Оригинал 2 – за получателя на стоката
    Оригинал 3 – за изпращача (спедитора) на стоката.
    Стандартната авиотоварителница задължително носи логото или наименованието на обслужващата конкретния превоз авиокомпания, с което се удостоверява че тя поема отговорността за пратката по време на транспортирането й. Посочват се точните наименования на изпращача и получателя на стоката, адресите им и по възможност телефонен номер, факс или други средства за комуникация. Когато превоза се поема от спедиторска фирма, отделните й национални поделения се явяват съответно изпращач и получател. В този случай за оформяне на митническите формалности по вноса, клонът получател издава цесия на името на истинският получател (собственик) на стоките, с което му прехвърля произтичащите от това права и задължения. Ако спедитора е член на IATA (Международна асоциация на въздушните превозвачи), в товарителницата е необходимо да бъде посочен и агентския му номер.
    Въздушната товарителница съдържа информация относно началния и крайния летателен пункт, междинните кацания и претоварните бази, ако има такива, номера и датата на полета/полетите. Посочват се броя, вида и количеството на експедираните пратки, стойността на навлото за един килограм и общо в съответната валута, както и вида и стойността на други разноски по превоза, ако има такива. Ако навлото не е предплатено, се отбелязва, че е с наложен платеж, като в този случай то ще бъде поето от действителният получател на стоката, в момента на нейното приемане в крайното местоназначение. Прави се кратко описание на естеството на стоката, като изпращача с подписа си удостоверява, че тя не подлежи на забранителни мерки относно превоза й по въздух, т.е. не попада в регулацията на т.нар. “опасни стоки”. В документа е предвидена графа за оказването на важна според изпращача информация, относно естеството на товара или условията, при които следва да се осъществи превоза му.

    Следната информация се изисква за всички основни въздушни товарителници - Master Air Waybills (MAWB).

КлеткаПопълва се отОписание
1клиентИме и адрес на изпращача.
2клиентИме и адрес на получателя.
3клиентТрибуквеният код на отправното летище (независимо дали превоза е със самолет или товарен камион)
4клиентТрибуквеният код на летището на дестинацията.
5клиентДекларирана стойност на превоза
6клиентСтойност на пратката за митнически цели. Ако не е показана стойност в клетка 5, се изисква съответната формулировка на SED за изключение.
7превозвач или клиентИнформация за обработка - да съдържа специални инструкции или бележки по отношение на товари, дим, номера ULD и теглото на индивидуалната позиция.
8клиентБрой колети.
9клиентБрутно тегло.
ЗАБЕЛЕЖКА: Това не включва тарата на палетите и / или контейнерите на въздухоплавателни средства, но тя включва теглото на дървени плъзгачи.
10клиентКилограми (kg) или Паунда (lbs).
11клиентЗадължително тегло. Действителното тегло или размерното тегло, което е по-голямо.
12клиентТарифа / такса - само за международни MAWB.
13клиентОбщо - само за международни MAWB.
14клиентВид и количество на стоките, описание на товара. Това може да включва размери или обем.
ЗАБЕЛЕЖКА: Използването на термина "консолидация" или подобни термини не е приемливо описание на стоките. Описанието трябва да е специфично.
15клиентПодпис на изпращача или агент.
16превозвачДата на подписване
17превозвачВреме на подписване.
18превозвачМясто на подписване - трибуквен код.
19превозвачПодписът на издаващия превозвач или негов агент
ЗАБЕЛЕЖКА: Изяснете всички подписи.
20-23клиентПодписи на получатели
ЗАБЕЛЕЖКА: Клетки 20, 21, 22 и 23 трябва да бъдат попълнени на получателя или негови представител.
24клиентПосочете вида на услугата, ако са нетрайни, приоритетни и т.н.Други транспортни документи

Повече по темата в нашата онлайн книжарница


Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!