Начало Начало
Митнически курсове - 01.02.2024   EUR - 1.95583   USD - 1.79352   CHF - 2.07736   GBP - 2.28637   още... За нас | Карта | Книга за гости | Реклама 

 Алфа Софт ООД

    "Алфа Софт" ООД - водещ производител на софтуерни продукти за управление на митническата дейност

    Централен офис:  гр. София 1574, ж.к. "Слатина", блок 75, ап.8
    тел.: (02) 8738636; (02) 9714751,
    WEB: www.alphasoft-bg.com
    e-mail: marketing@alphasoft-bg.com


    Алфа Софт ООД е създадена през 1998г. Фирменият екип има ключово участие в първата фаза от проекта за изграждане, внедряване и поддръжка на Българската Интегрирана Митническа Информационна Система (БИМИС-1).

    От 1999г. фирмата предлага и собствени решения за автоматизиране на митническата отчетност с търговската марка Алфа Агент. В момента с тях работят много от водещите в България фирми от областта на транспорта, митническото посредничество, външната търговия, експортноориентираните производства (металургия, машиностроене, електроника, хранителна промишленост, текстилна промишленост, фармацевтика и др.).

 

    Алфа Агент е изграден на модулен принцип, което позволява на клиентите сами да конфигурират приложението в съответствие със своите потребности и предпочитания. Основният продуктов пакет (Алфа Агент Professional) включва 3 модула и обхваща пълния цикъл на митническа отчетност:

Модул A Базова конфигурация

      Компютърно попълване и отпечатване на ЕАД във всички митнически режими
      Инструменти за автоматично попълване без повторно въвеждане от клавиатура
      Копиране на данни от вече записани фактура или декларация
      Вградена Митническа тарифа
      Автоматично изчисляване на вземанията с отчитане на данъчни и митнически облекчения
      Напомнящи и превантивни системни съобщения
      Генериране на .SAD файл за електронно деклариране в митницата
      Извеждане на справки за издадените документи по елементи
      Архив на базата данни


Модул B Манифестиране и цесии

      Попълване и отпечатване на Митнически манифест
      Генериране на .SMD файл за електронно подаване в митницата
      Стойности по подразбиране за автоматично попълване при отваряне на нов документ
      Изготвяне на цесии по избрани статии от манифеста
Проверка на наличностите във временен склад по номер на цесия/товарителница


Модул C Външнотърговски и транспортни документи

      Издаване и отпечатване на придружаващите декларацията търговски, превозни, гаранционни и разрешителни документи
      Специален екран за предпечатен преглед на документа
      Възможност за печат в текстов режим
      Копиране на данни от други вече записани документи
      Уникална настройка на границите на печата за всеки документ


Допълнителните модули в системата доразвиват основния пакет в дълбочина:

Модул D Митническо складиране
За управление на склад под митнически контрол

      Създаване на системна картотека с описание на продуктовите артикули
      Издаване на документ за заприходяване на внасяните в склада стоки
      Автоматично копиране на данните за стоките в електронен формуляр на ЕАД за режим "Митническо складиране" или "Внос"
      Издаване на документ за отчисляване на стоките, напускащи склада
      Попълване, отпечатване и електронно подаване на митническа декларация за стоките от склада
      Извеждане на подробни справки за материалната отчетност и наличностите в склада по стоки в ЕАД, артикули и дата

Модул E Активно усъвършенстване
За производствени фирми, работещи с вносни материали за външния пазар

      Поддържане на вътрешнофирмен регистър на разрешенията за Активно усъвършенстване
      Картотека на продуктовите артикули
      Задаване на разходна норма по артикули
      Заприходяване на постъпващи вносни материали и издаване на ЕАД за временен внос
      Регистрация на поръчка за определено количество готова продукция по избрана разходна норма
      Проследяване на промяната в статуса на поръчката
      Отчисляване на усъвършенстваните стоки и издаване на ЕАД за реекспорт
      Извеждане на обобщена справка за митница, за наличност, както и опис на стоки по ЕАД

Модул F Финанси
За митнически агенции, подготвящи документи с Алфа Агент

      Поддържа информация за дневните валутни курсове
      Съдържа форма за описание на дължимите плащания по клиенти
      Издава проформа фактура или данъчна фактура за извършените с Алфа Агент услуги на база регистрирано дължимо плащане
      Регистрира осъществените плащания по документи, издадени като услуга с Алфа Агент
      Генерира справки за издадени фактури и осъществени плащания по стоки във временен склад или по попълнени с Алфа Агент документи

      Алфа Агент е базиран на лицензионна SQL Anywhere платформа от Sybase.

      Абонаментната поддръжка включва актуализация на нормативната база до 24 часа/5дни след публикуване на промените в ДВ, обновяване на програмата, както и сервиз на място в цялата страна.


[Назад] [Начало] [Горе]

Info.Mitnica.com не е официален сайт на Агенция Митници.

© 2004 - 2021 "3 мекс" ЕООД All rights reserved.
E-mail: info@mitnica.com