Online консултации - въпроси и отговори


Общо 1163 записа в 117 страници:
« предходна ... 104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114 ...  следваща »

  Искам да предлагам кисело мляко в Сърбия.Какви са документите,които трябва да представя на митницата и какви са таксите,които ще трябва да платя? Благодаря ви!
Подадено от Ana на 03 март 2004 г.
  България в момента не прилага износни митни сборове, така че при износ на стоки такива не се събират. За да изнасяте хранителни продукти, Вие трябва да представите сертификати, доказващи произхода и качеството им (фитосанитарни, ветеринарни). Те имат по-голямо значение за страната на вноса, тъй като именно там трябва да се докаже годността им за употреба.
  Освен тези сертификати, Вие трябва да представите в момента на износа и следните документи:
  1. Invoice - търговска фактура
  2. Сертификат EUR.1
  3. Товарителница - в зависимост от вида транспорт, който ще използвате
  4. Packing list - опаковъчен лист
  5. Износна митническа декларация
  6. Карнет TIR - ако използвате шосеен транспрот, но при износ за Югославия това не е необходимо
  При замяна на гаранционен продукт с нов от гаранционен сервиз в чужбина какво митническо направление може да се даде на внасяната стока?
Подадено от ?????? ???????? на 03 март 2004 г.
  За да докажете пред митница, че внасяната стока е по гаранционна замяна, Вие трябва да представите Договора за покупко-продажба и по-конкретно частта му, визираща тези отношения. Освен това трябва да представите поне копия от митническите декларации, с които да удостоверите първоначалният внос и последващият износ на стоката. Направлението, което се дава в този случай е режим "Внос" без заплащане на митни сборове. Нормално би било, контрагента Ви от чужбина да изпраща стоката придружена с проформа фактура, тъй като Вие вече веднъж сте заплатили стойността й, както и дължимите за нея митни сборове у нас.
  Връщаната стока обаче, трябва да отговаря по вид и характеристики на изнесената дефектна стока.
  Какви са митническите такси за услуги, извършвани от митницата?
Подадено от N.Vuchkova на 02 март 2004 г.
  Подробно описание на таксите, събирани от митническата администрация у нас, може да откриете в Постановление на Министерски съвет №85 от 17 април 2003 г.
  Искам да си поръчам чрез Интернет цифрова видеокамера на стойност 550 USD, транспорта до България е на стойност 70 USD. Интересувам се какви такси (мита, данъци) трябва да се платят при освобождаване на стоката от митницата. Как се определя цената на стоката за да се начилсят върху нея таксите? Тъй като е поръчана от Интернет няма да имам заверен документ, с който да докажа стойността, която съм платил. Стоката е платена във валута, по какъв курс се определят таксите?
Подадено от ?????? ??????? на 02 март 2004 г.
  Съгласно действащото у нас митническо законодателство, митническата стойност на желаната от Вас камера се получава, като съберете покупната й стойност и разходите за транспорт. Това означава, че митните сборове ще бъдат начислени върху равностойността на 620 долара по круса на долара за митнически цели към съответната дата на обмитяване. Ако камерата е с произход от държава, с която България има споразумение за преференциална търговия, то тогава размера на митото е 0%, т.е. мито няма. В противен случай се начислява мито в размер 6,1%. Освен мито, при внос на стоки в страната ни се дължи и ДДС. То се получава, като вече определената митническа стойност се увеличи с размера на начисленото мито и сбора им се умножи по 20%.
  Що се отнася до документа, с който Вие трябва да докажете стойността, трябва да изисквате при покупката да Ви бъде издадена фактура или пратката да бъде с обявена стойност. В противен случай може да имате доста неприятности на митница при обмитяването, защото може да Ви начислят митни сборове в размери надвишаващи действителните.
  kak da presmetna neobhodimite mita,dds i drugi taksi pri vnos na aluminievi profili prednazna4eni za proizvodstvo na dograma.vnosa e ot turcia.kakva e razlikata pri vnos kato 4astno lice ili firma neregestrirana po dds.blagodaria za otgovora
Подадено от stoian на 02 март 2004 г.
  България има споразумение за преференциална търговия с Република Турция и митата за подобен род стоки при внос у нас са нулеви. Това означава, че на заплащане остават само 20% ДДС върху митническата стойност на внасяната стока.
  Съгласно действащото у нас митническо законодателство не се прави разлика между вносителите, т.е. без значение за целите на облагането е това дали вносителя е ф.л. или ю.л. От значение са единствено вида, количеството и произхода на внасяната стока. Няма значение и това дали сте регистринани по ЗДДС или не.
  на какво логично основание се дължи разликата от 0.04 лв. между курсовете ма митниците и централниат курс на БНБ за стойноста на 1USD ???
Подадено от Nikolai Kolev на 01 март 2004 г.
  Валутните курсове за митнически цели се различават от тези, определяни от БНБ за всеки работен ден. Те важат един месец. Ето и методиката по която се определят:
  Българската митническа администрация ежемесечно определя курс за изчисляване на митническата стойност на стоките на всички конвертируеми валути спрямо лева, въз основа на фиксинга определен от БНБ в предпоследната сряда на предходния месец. Така определените курсове влизат в сила от първо число на текущия месец и са валидни до края му. Промяна в така определения валутен курс се прави, когато в дадена сряда, курса обявен от БНБ се различава от текущия с 5%. Новият курс влиза в сила от следващата сряда на текущия месец.
  Имам желание да закупя астрономически телескоп от САЩ през Интернет, който струва 349USD - за лично ползване, който мога да получа чрез куриерска служба. В същото време имам и познати в САЩ които могат да ми го донесат - ще има ли разлика в митото ако те го купят на тяхно име и ми го донесат като подарък? Друг интересен момент е че същия модел телескоп се продава в Англия - 329 паунда и Германия - 548 Евро - има ли разлика в митата от САЩ, Англия и Германия.Защото очевидно в САЩ телескопа е два пъти по евтин.Благодаря ви предварително.
Подадено от ?????? ?????????? на 01 март 2004 г.
  От значение за целите на митническото облагане е не само държвата на износа, но и произхода на стоката. Размера на митото за телескопи по Митническата тарифа на България е 4.8%, а ако те са с произход например ЕС, митото се редуцира на 0%. Ако Вие си закупите по интернет желаната от Вас стока от САЩ, към стойността й от 349 долара, трябва да прибавите и разходите за доставка до България и на тази основа да начислите дължимите митни сборове. Ако Вашите приятели Ви донесат телескопа, митните сборове ще бъдат начислени само върху тези 349 долара, тъй като право на безмитен внос имат само стоки, чиято стойност не надвишава 100 евро. Ако пък решите да си закупите телескопа от Германия или Великобритания, трябва да се осведомите дали той не е произведен например в Китай и да заплатите мито, както и ако си го закупите от САЩ. И тук важи правилото, че към стойността на стоката следва да се прибавят и разходите за транспорт и тогава да се изчиляват дължимите митни сборове.
  Проучете по-добре всички възможни варианти и крайни цени до България и на база тази информация вземете решение.
  kakvi sa dokumentite, neobhodimi za kandidatstvane za mitniceski agent?
Подадено от R.TIHOLOVA на 29 февруари 2004 г.
  Доколкото разбирам въпроса Ви, Вие питате за изискванията, на които трябва да отговаряте за да получите разрешение от Агенция Митници да работите като митнически агент. Препоръчвам Ви да се запознаете по-обстойно с разпоредбите на Глава Първа от Правилника за прилагане на закона за митниците.
  Поизводител съм на земеделска продукция(от растителен произход). Какви са изискванията при износ на такава за страна членка на ЕС и по-специално Дания? Има ли определени квоти за износ и какви документи,освен митническата декларация са необходими при износа? Какви митнически такси се заплащат? Благодаря за компетентния отговор!
Подадено от ??????? на 27 февруари 2004 г.
  За съжаление не бих могъл да Ви дам компетентен отговор на въпроса Ви, относно изискванията на властите в Дания, за допускането на подобен род стоки.
  Квоти определено има и дори е парадокс, че те не се изпълняват на 100%.
  Повече информация, относно квотите може да откриете направо тук:
  Коментар по темата:
  Относно необходимите документи:
  За да осъществите износа, освен митническите документи, Вие трябва да се съобразите и с обстоятелството, че стоките от растителен произход, подлежат на задължителен граничен контрол при износ от НСРЗКА. Ако става дума за зеленчуци, те подлежат и на фитосанитарен контрол при износ, т.е. изисква се представянето на Фитосанитарен сертификат.
  Какви са процедурите и митнически тарифи при внос на оборудване, произведено в Русия и внесено от Русия в Р България от българска фирма
Подадено от ???.????? ???????? на 26 февруари 2004 г.
  На първо място трябва да конкретизирате за какво точно оборудване става дума, за да може то да бъде класирано по Митническата тарифа на България. Това е от значение и за проверките, които се правят у нас относно стоките с възможна двойна употреба. Руската федерация попада в списъка на страните, на които България предоставя тарифно третиране "най-облагодетелставана нация" при внос на стоки, произхождащи от тях.Процедурите, относно вноса на стоки от Русия по нищо не се различават от тези, валидни за всички останали държави. Разликата е в размера на дължимите митни сборове, отчитайки се и характера на внасяните стоки.

Общо 1163 записа в 117 страници:
« предходна ... 104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114 ...  следваща »

Задайте Вашия въпрос тук...

Уточнение - отговорите на въпросите са изтъкани от практиката и закона, но винаги окончателното мнение е само на митницата или институцията, която ще извършва процедурата.

Разпечатай 
[Назад] [Начало] [Горе]

Всички материали са собственост на Info.Mitnica.com
Публикуването им без знанието и съгласието на авторите е забранено!